Nawigacja

Aktualności

Konkursy / Projekty

Harmonogram konkursów

Konkurs www


<<<<<    >>>>>

EDUSEEK

Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice, przyjaciele szkoły.
Zapraszamy do głosowania na naszą szkołę w konkursie EDUSEEK.

  Raz dziennie kliknijcie w baner i zagłosujcie!

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

<<<<<    >>>>>
REGULAMIN

Organizatorem konkursu "TROPIMY JESIEŃ" jest Anna Trott nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu. Celem konkursu jest umożliwienie fotografującym uczniom, zaprezentowania swoich umiejętności, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz wyrabianie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody - uchwycenie zmian zachodzących w przyrodzie.


Temat: "TROPIMY JESIEŃ"

 1. Uczestnicy
  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z powiatu kołobrzeskiego - klasy IV-VI
 2. Warunki uczestnictwa:
  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z tematem. Interpretacja tematu zależy od fotografującego.
  • Sugeruje się wewnętrzny konkurs, w którym nauczyciele wytypują najlepsze prace do głównego konkursu.
  • Każda szkoła może nadesłać dowolną ilość prac.
  • Zdjęcia mają być wykonane techniką cyfrową i wywołane na papierze fotograficznym w formacie A5. Do zdjęć dołączamy płytę CD (na płycie proszę zamieścić kopię cyfrową nadesłanych zdjęć z zachowaniem formatu źródłowego). Każde zdjęcie należy opisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła). Prace każdego ucznia umieszczamy w oddzielnej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz klasą, nazwą szkoły i ilością zamieszczonych prac.
  • Tak zabezpieczone prace wszystkich uczniów opiekun danej szkoły umieszcza w jednej dużej zbiorczej kopercie, którą oznacza: Nazwa konkursu, nazwa szkoły, liczba załączników (kopert)
   Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.
 3. Termin i warunki dostarczenia prac:
  Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu ul. Kupiecka
  78-100 Kołobrzeg
  z dopiskiem Konkurs Fotograficzny - "TROPIMY JESIEŃ". Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 XI 2008r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, powstałe podczas przesyłki prac konkursowych pocztą.
 4. Zasady przyznawania nagród:
  • Zwycięzców konkursu wyłoni powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
  • Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję i nie podlegają zwrotowi.
  • Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze 3 najciekawsze prace i przyzna za nie nagrody.
  • Lista nagrodzonych zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.sp4.kolobrzeg.pl (grudzień 2008/styczeń 2009)
  • Informacja o terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu, zostanie podana do publicznej wiadomości.
 5. Uwagi końcowe
  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
  • Regulamin konkursu dostępny jest w Internecie na stronie www.sp4.kolobrzeg.pl/ oraz na www.kolobrzeg.pl 
<<<<<    >>>>>

Kontakt

 • Zespół Szkół w Gościnie - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. T. Kościuszki 5
  78-120 Gościno

  e-mail: sekretariat@zs-spgoscino.pl
 • Fax 94 35 12 156

Galeria zdjęć