• Przedszkole w okresie pracy zdalnej

    • Powraca możliwość uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w Zespole Szkół w Gościnie – Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi od dnia 25 maja 2020 r.

      

     Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że z dniem 25 maja 2020 r. istnieje możliwość zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Możliwość taka skierowana jest w pierwszej kolejności do tych dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Uczestnictwo dzieci nie jest obowiązkowe i wymaga deklaracji rodzica/prawnego opiekuna. Osoby zainteresowane taką formą opieki nad dziećmi powinny zapoznać się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA Zespołu Szkół w Gościnie – Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w trakcie EPIDEMII COVID-19, która będzie obowiązywała w trakcie zajęć, a następnie wypełnić DEKLARACJĘ i OŚWIADCZENIE.  

     Dokumenty umieszczone są w wersji edytowalnej, proszę o ich uzupełnienie i przekazanie do przedszkola jedną z proponowanych dróg:

     1. droga elektroniczna: adres mail: dyrektor@zs-spgoscino.pl

     2. drogą tradycyjną: siedziba Przedszkola, ul. Kościuszki 5, wejście główne do szkoły od ulicy Kościuszki.

     Ze względów organizacyjnych proszę o szybką decyzję, najlepiej do najbliższego czwartku 21 maja  decyzję.

     Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                    Z wyrazami szacunku

      

     PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_Zespolu_Szkol_w_Goscinie_____Przedszkola_z_Oddzialami_Integracyjnymi_w_.pdf

     OSWIADCZENIE.docx

     DEKLARACJA.docx

     WYTYCZNE_GIS_dla_przedszkoli_i_zlobkow_z_dnia_4_maja_2020_r..pdf