• Pierwsza monografia szkoły DRZAZGA

    • Historia Szkoły Podstawowej wGościnie opisana w Szkolnej gazetce "DRZAZGA"

                    Dziś oddając Państwu okolicznościowe wydanie szkolnej gazetki „Drzazga”,zapraszamy na wspólną wędrówkę po kartach historii naszej szkoły i przeżywanierazem  z nami, może nawet i własnych wspomnień.

                     Gazetka została wydana z okazji  25-lecia nadania szkole imienia. Na jejstronicach znajdziecie Państwo 55-letnią historię naszej szkoły.  Poznaciezdarzenia i ludzi, którzy przyczynili się do powstania w szkole izby pamięci inadania szkole imienia majora Henryka Sucharskiego. Byli uczniowie, będą mogliodnaleźć się na listach absolwentów. Przedstawimy również nauczycieli, którzypracowali  i pracują w naszej szkole, realizując swoje zawodowe plany ikształcąc pokolenia młodych Polaków. Poznacie Państwo innych pracowników naszej placówki, oni to przez lata dbali o ład i porządek, ciepły obiad i sprawyadministracyjne. Zaprezentujemy sukcesy i osiągnięcia naszychwychowanków,  jak i dorobek szkoły w minionym półwieczu.  Wywiad zobecnym dyrektorem p. magistrem Mikołajem Koleśnikow pozwoli Państwu zapoznaćsię z teraźniejszym obliczem szkoły, kierunkiem rozwoju, problemami i planamina przyszłość. Dziękujemy wszystkim osobom, paniom: Irenie Fidos, JaniniePieróg, Kazimierze Wiatr, Sabinie Ptak, Barbarze Wojtysiak, Łucji Walerych,Zenonie Dylawerskiej, Janinie Karpińskiej, panom: Piotrowi Baran i ZbigniewowiBrud, za poświęcenie nam swojego prywatnego czasu i podzielenie się znami  cennymi informacjami. Dzięki tym wszystkim wiadomościom najstarszekarty historii szkoły zostały chociaż częściowo uzupełnione. Archiwa szkolnezwłaszcza z lat 40-tych są niepełne i  mało rzetelne. Niestety, mamyświadomość, że mimo starań mogłyśmy  nie dotrzeć do wszystkich źródeł iwszystkich osób. Przepraszamy, jeśli ktoś z Państwa poczuł się niedostrzeżonylub pominięty, mogło to nastąpić wyłącznie z braku dokumentów.