• Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gościno jest organem prowadzącym

   • 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00, termin w postępowaniu uzupełniającym 11 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
    • OPUBLIKOWANIE LISTY PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DZIECI.

     OPUBLIKOWANIE LISTY PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DZIECI.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   • od 23 kwietnia 2021 r. od godz. 12.00 do 29 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00, termin w postępowaniu uzupełniającym od 02 czerwca 2021 r. do 08 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
    • POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

     POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

   • 20 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00, termin w postępowaniu uzupełniającym 28 maja 2021 r. do godz. 15.00
    • PODANIE LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW

     PODANIE LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   • do 06 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00, termin w postępowaniu uzupełniającym do 25 maja 2021 r. do godz. 15.00
    • WERYFIKACJA WNIOSKU

     WERYFIKACJA WNIOSKU

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego,  oddziału  przedszkolnego  w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

   • od 02 marca 2021 r. od godz. 8.00 do 30 marca 2021 r. do godz. 15.00, termin w postępowaniu uzupełniającym od 04 maja 2021 r. do 18 maja 2021 r. do godz. 15.00
    • ZŁOŻENIE WNIOSKU

     ZŁOŻENIE WNIOSKU

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego, oddziału  przedszkolnego  w szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.