• Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gościno jest organem prowadzącym

     • 13 maja 2021 r. do godz. 12.00, termin w postępowaniu uzupełniającym 18 czerwca 2021 r. do godz. 12.00
      • PODANIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJETYCH

       PODANIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJETYCH

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
       i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej

     • od 04 maja 2021 r. do 11 maja 2021 r. do godz. 15.00, termin w postępowaniu uzupełniającym od 08 czerwca 2021r. do 15 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
      • POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA

       POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA

       Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

     • 27 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00, termin w postępowaniu uzupełniającym 03 czerwca 2021 r. do godz. 12.00
      • PODANIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

       PODANIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej.

     • do 06 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00, termin w postępowaniu uzupełniającym do 25 maja 2021 r. do godz. 15.00
      • WERYFIKACJA WNIOSKÓW

       WERYFIKACJA WNIOSKÓW

       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
       i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

     • od 02 marca 2021 r. do 30 marca 2021 r. do godz. 15.00, termin w postępowaniu uzupełniającym od 13 maja 2021 r. do 18 maja 2021 r. do godz. 15.00
      • Złożenie WNIOSKU

       Złożenie WNIOSKU

       Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.