• Łącznicy z biblioteką

    •  

     Łącznicy z biblioteką 

     Ia   - Szymon Dziekan

     Ib   - Agata Bujalska

     IIa  - Aleksandra Madejska

     IIb  - Kinga Ziemięcka

     IIIa - Bogusława Wiśniewska

     IIIb - Daria Wieczorek

     IVa   - Martyna Grochowska

            - Filip Patapczyk

     Va    - Zofia Osiadacz

     Vb    - Cyprian Kawka

     VIa   - Nikola Bundera

     VIb   - Blanka Szostak

     VIIa  - Szymon Kwiatkowski

            - Bartosz Cieślak

     VIIb  - Małgorzata Banasiak

     VIIIa - Sara Rozpendek

            - Zuzanna Kot

     VIIIb - Filip Karwacki

     Zadania łączników klasowych:

     • uczestnictwo w zebraniach łączników,
     • wypożyczanie książek i innych materiałów bibliotecznych zleconych przez nauczyciela przedmiotu na zajęcia lekcyjne,
     • dbanie o czytelnictwo uczniów swojej klasy poprzez informowanie wychowawców i uczniów o stanie czytelnictwa w ciągu minionego miesiąca,
     • zachęcanie do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,
     • pośredniczenie pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, wychowawcą i uczniami we wszystkich sprawach związanych z biblioteką,
     • przekazywanie informacji zaleconych przez bibliotekarza o działalności biblioteki i organizowanych imprezach czytelniczych (informowanie o konkursach i innych akcjach organizowanych przez bibliotekę),
     • wykonywanie zadań przydzielonych przez nauczyciela bibliotekarza takich jak: oprawa książek, pieczętowanie, układanie książek i czasopism, zmiana gazetek ściennych, tablic informacyjnych,
     • na koniec roku szkolnego (w czerwcu) sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie klasy zwrócili książki do biblioteki szkolnej,
     • angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej,
     • rozwijanie zamiłowań czytelniczych kolegów  i koleżanek.