• Łącznicy z biblioteką

    •  

     Łącznicy z biblioteką 

     Ia   - Aleksandra Madejska

     Ib   - Kinga Ziemięcka

     IIa  - Bogusława Wiśniewska

     IIb  - Daria Wieczorek

     IIIa - Jakub Gorgol

     IVa   - Lena Oczniew, Maciej Stafiński

     IVb   - Cyprian Kawka

     Va    - Nikola Bundera

     Vb    - Gaja Nogaj

     VIa   - Aleksandra Niemczyk

     VIb   - Małgorzata Banasiak

     VIIa  - Julia Kamińska

     VIIb  - Daniel Karwacki

     VIIIa - Zuzanna Tomczuk

     VIIIb - Sofija Laktionowa, Wiktoria Czerniszewska

     Zadania łączników klasowych:

     • uczestnictwo w zebraniach łączników,
     • wypożyczanie książek i innych materiałów bibliotecznych zleconych przez nauczyciela przedmiotu na zajęcia lekcyjne,
     • dbanie o czytelnictwo uczniów swojej klasy poprzez informowanie wychowawców i uczniów o stanie czytelnictwa w ciągu minionego miesiąca,
     • zachęcanie do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,
     • pośredniczenie pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, wychowawcą i uczniami we wszystkich sprawach związanych z biblioteką,
     • przekazywanie informacji zaleconych przez bibliotekarza o działalności biblioteki i organizowanych imprezach czytelniczych (informowanie o konkursach i innych akcjach organizowanych przez bibliotekę),
     • wykonywanie zadań przydzielonych przez nauczyciela bibliotekarza takich jak: oprawa książek, pieczętowanie, układanie książek i czasopism, zmiana gazetek ściennych, tablic informacyjnych,
     • na koniec roku szkolnego (w czerwcu) sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie klasy zwrócili książki do biblioteki szkolnej,
     • angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej,
     • rozwijanie zamiłowań czytelniczych kolegów  i koleżanek.