• Zachowaj Trzeźwy Umysł

    • Gościno, woj. zachodniopomorskie: Relacja z SP

     1 czerwca w Szkole Podstawowej w Gościnie w ramach kampanii „ZTU” zorganizowano ligę lekkoatletyczną w klasach 0-III oraz bieg po zdrowie klas I-VI. W imprezach wzięło udział 500 uczniów. Relację przesłała Grażyna Ulikowska, koordynator szkolny.

     Na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI rozwiązaliśmy mapę konkursową „Wiem i umiem”. Uczniowie klas V wzięli także udział w ankiecie.
     Poza tym zorganizowano w szkole cykl spotkań pod hasłem „Bezpieczne wakacje” ze
     specjalistami ds. uzależnień, lekarzem, ratownikiem, strażakiem i policjantem.
     Podsumowaniem akcji był zorganizowany 9 czerwca Wiosenny Piknik Rodzinny. 21 czerwca na apelu podsumowującym akcję uczniom wręczono dyplomy, a nauczycielom i dyrekcji szkoły certyfikaty.

     Laureatki konkursu plastycznego

     „W poszukiwaniu kwiatu paproci”/„Zdobywamy Mount Everest”

     Gościno Alicja Szostak gra planszowa "W poszukiwaniu kwiatu paproci"
     Gościno Sara Kraczkowska gra planszowa "Zdobywamy Mount Everest"


     Czym jest kampania?

     Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

     Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to projekt długofalowy, którego istotą jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Solidne wykonanie i rzetelność merytoryczna naszych materiałów zaskarbiły nam zaufanie samorządów lokalnych. Przez ostatnie pięć lat współpracowało z nami 75% gmin w Polsce. Wśród nich znalazły się zarówno małe społeczności, jak i duże ośrodki miejskie (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin). W akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2006 uczestniczyło blisko 900 gmin.

     W
     kampanię chętnie angażują się media lokalne. Dotychczas projekt wspierało ponad 100 redakcji lokalnych, czasopisma (tygodnik „Gazeta Szkolna” i dwutygodnik „Victor”), Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia oraz lokalni nadawcy komercyjni, Polskie Radio SA i ośrodki Telewizji Polskiej SA.

     W 2006 roku akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł” wspierały także organizacje amerykańskie: MADD (Mothers Against Drunk Driving), SADD (Students Against Destructive Decisions) i Positive Coaching Alliance. Ich doświadczenie pozwoliło nam przygotować jeszcze lepsze kampanijne wydawnictwa profilaktyczne.

     Szczególnym atutem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” są jednak znani polscy sportowcy. Dotychczas swym autorytetem wspierali nas m. in. Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej Żurawski i Małgorzata Dydek. Ich udział podnosi rangę naszego przedsięwzięcia i sprawia, że przekaz profilaktyczny jest znacznie atrakcyjniejszy dla młodych adresatów. Postacią numer w ubiegłorocznej akcji był Marek Kamiński, znany polski polarnik, zdobywca obu biegunów. W tym roku wspiera nas tyczkarka Monika Pyrek.

     Już w ubiegłym roku ważną częścią kampanii było badanie ankietowe „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych”. Wzięło w nim udział ponad 70 tyś. uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Na podstawie ich odpowiedzi sporządzono ogólnopolski raport dotyczący stosunku młodzieży do alkoholu, narkotyków oraz przemocy. Powstały też setki raportów lokalnych, które trafiły do samorządów uczestniczących w badaniu. Miasta i gminy, które w ubiegłym roku nie wzięły udziału w ankiecie, będą mogły zrobić to w obecnej edycji „ZTU”. Ponownie przygotowaliśmy formularze ankietowe, by umożliwić jeszcze większej liczbie samorządów udział w tym masowym przedsięwzięciu.

     W tym roku przygotowaliśmy sporo nowości. Jedną z nich jest akcja „Trzeźwym okiem na nietrzeźwych kierowców”, która zajęła I miejsce w Konkursie Inicjatyw „ORLEN. Bezpieczne drogi”.