Nawigacja

Aktualności

O przedszkolu Nasze GRUPY 2015/2016 Piosenki dla dzieci Dzień Wiosny 2016 „Biedroneczki wiedza co jest zdrowe"  „Chciałbym być strażakiem” „Biedroneczki w Kamerze" „Biedroneczki poznają okolice Gościna" Biedroneczki z wizytą w gospodarstwie rolnym Lista Dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 XX Festiwal Piosenki Przedszkolnej w Kołobrzegu Przedszkolaki biegną po medale Dzień Unii Europejskiej - 9 maj 2016 ZEBRANIE Z RODZICAMI ROK SZKOLNY 2016/2017 Nasze GRUPY 2016/2017 Adaptacja dziecka w przedszkolu Projekt "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - grupa Sówki cz. I Sówki na pierwszym spacerze Projekt "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - grupa Sówki cz. II Odwiedziny policjantów w przedszkolu. Sówki robią surówkę Projekt "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - grupa Sówki cz.III Projekt "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - grupa Sówki cz.IV Pasowanie na przedszkolaka DZIEN PLUSZOWEGO MISIA I POWRÓT MISIA BENIA

O przedszkolu

O przedszkolu

 

            Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie jest placówką publiczną prowadzoną przez Urząd Miasta w Gościnie. Posiada przestronny plac zabaw wyposażony w sprzęt ogrodowy, dodatkowo dzieci mogą korzystać z boiska i terenu rekreacyjnego. Takie warunki dają dzieciom możliwość długiego i atrakcyjnego pobytu na świeżym powietrzu w ciągu całego roku.

            W placówce funkcjonują 3 oddziały w tym jeden oddział integracyjny. Sale są wesołe i kolorowe, odpowiednio oświetlone, wyposażone w meble dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Wychowankowie mają do dyspozycji kąciki zainteresowań do zabaw tematycznych, które wspomagają ich wszechstronny rozwój. Przedszkole posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, atrakcyjne zabawki rozwijające wyobraźnię  oraz aktywność dzieci. Przedszkole udekorowane jest pracami plastycznymi dzieci. Placówka zapewnia wychowankom warunki do samorealizacji poprzez uczestnictwo w różnych formach zabaw, zajęć, konkursów, wystaw, zawodów sportowych, wycieczek a także w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

            Przedszkole zatrudnia doświadczoną kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne z zakresu: gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki.

            Misja przedszkola wyrażona m.in. słowami: "Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać sie samodzielnym i otwartym na świat ...", realizowana jest o powszechnie akceptowaną koncepcją pracy, której priorytetem jest wszechstronny rozwój dziecka, promowanie zdrowego stylu życia we współdziałaniu z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

            W przedszkolu diagnozuje się indywidualne potrzeby, możliwości i zdolności dzieci oraz konsekwentnie podejmuje adekwatne działania. Dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych otaczane są opieką logopedy, rehabilitanta i pedagoga.

Przedszkole stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb. Przygotowuje dzieci do twórczego i aktywnego działania, do rozwiązywania problemów oraz zdobywania wiedzy i umiejętności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole.

            Placówka zapewnia dzieciom bezpieczne warunki pobytu zarówno w sferze fizycznej jak i emocjonalnej. Wspólnie opracowany system zasad i norm postępowania jest konsekwentnie egzekwowany, a o jego skuteczności świadczą zachowania i postawy dzieci. Systematyczna analiza i ocena podejmowanych działań wychowawczych skutkuje efektywnością w eliminowaniu zagrożeń oraz wzmacnianiu pozytywnych zachowań dzieci.

Oferta przedszkola uwzględnia realizację podstawy programowej oraz zajęcia dodatkowe tj.,: j. angielski, rytmika, akademia tańca.

            Przedszkole od kilku lat jest współorganizatorem wraz z Miejskim Domem Kultury przeglądu piosenki wiosennej, w którym udział biorą przedszkola z okolicznych gmin. Dzieci mają możliwość udziału w różnych przeglądach i konkursach proponowanych przez lokalne środowisko i region.

            Rozwojowi dzieci sprzyjają nowatorskie rozwiązania metodyczne, programowe oraz projekty edukacyjne realizowane w przedszkolu m.in. program pt. " Przyjaciele Zippiego", "Czyste powietrze wokół nas", " Akademia Misia Haribo", " Mamo, tato wolę wodę", " Akademia Aquafresh", "Dzieciństwo bez próchnicy", " Poszukiwacze Przygód".

Dobra współpraca przedszkola z rodzicami sprzyja organizacji wielu imprez i uroczystości przedszkolnych, np. Mikołajki, Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Ziemi, Dzień Matki, Dzień Dziecka itp.

            Przedszkole organizuje wiele akcji na rzecz placówki i środowiska, np. "Zamiast lizaka kup karmę dla zwierzaka", " Kasztan do kasztanka" i "Złoty grosz".

            Placówkę cechuje wysoki poziom współpracy z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego:  Dom Kultury w Gościnie, Straż Miejska w Gościnie, Posterunek Policji w Gościnie, Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, Ochotnicza Straż Pożarna w Gościnie, Miejska Biblioteka Publiczna - Klub Pętelka, RCK Kołobrzeg. Współpraca ta wzbogaca i urozmaica realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola.

Kontakt

  • Zespół Szkół w Gościnie - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
    ul. T. Kościuszki 5
    78-120 Gościno

    e-mail: sekretariat@zs-spgoscino.pl
  • Fax 94 35 12 156

Galeria zdjęć