• Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

     • Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

      Czym jest koronawirus?
      Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

      Jak często występują objawy?
      Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

      Kto jest najbardziej narażony?
      Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
      Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

      Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
      Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.
      Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
      Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
      Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. Zachowaj bezpieczną odległość. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

      Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

      Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.

      Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).


     • Zapraszamy uczniów do udziału w Zimowisku.

     • Zgody do pobrania u wychowawców.

      PLAN ZIMOWISKA 2020w Zespole Szkół w Gościnie - Szkole Podstawowejz Oddziałami Integracyjnymi

      poniedziałek 10 lutego 2020 r.Rozpoczęcie Zimowiska 2020. Zajęcia w grupach, na terenie szkoły (robienie mydła, zajęcia komputerowe, zawody sportowe oraz zajęcia kulinarne). Wyjście do kręgielni.9.00 – 13.00

      wtorek 11 lutego 2020 r.Wyjazd do Pomerania Fun Parku w Pyszce.1 godzina warsztatów + 2 godziny zabaw w hali.Wyjazd 9.30Planowany powrót 14.00

      środa 12 lutego 2020 r.Wyjazd do Play Parku w Koszalinie.1 godzina zabawy n trampolinach.Wyjazd 9.00Planowany powrót 12.00

      czwartek 13 lutego 2020 r.Wyjazd do Multikina w Koszalinie na seans filmowy pt., „Doktor Dolittle”Wyjazd 9.00Planowany powrót 14.00

      piątek 14 lutego 2020 r.Wyjazd na basen lub na lodowisko w Białogardzie. 2 godziny zabawy. Wyjazd 9.00Planowany powrót 13.00

      ZGŁOSZENIA I WPŁATY DO WYCHOWAWCÓW DO PIĄTKU 7.02.