• Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

     • W wyniku postepowania rekrutacyjnego komisja ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021. Przypominamy jednoczesnie, ze od 13 maja bedzie prowadzone postępowanie uzupełniające. Wnioski mozna pobrać na stronie szkoły i przesłać drogą elektroniczną na adres wicedyrektor@zs-spgoscino.pl.

     • Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

     • W wyniku postepowania rekrutacyjnego komisja ustaliła liste kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021. Przypominamy również,że od 4 do 18 maja 2020 r. bedzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Wnioski mozna pobrac na stronie szkoły i przesłać drogą elektroniczną na adres wicedyrektor@zs-spgoscino.pl.

     • Drodzy uczniowie

     • Tęsknimy i już planujemy milion rzeczy, które zrobimy jak wrócimy! - Wasi NAUCZYCIELE :)

     • Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

     • Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

      Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

      Podstawy prawne:

      1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
       z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 
      2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
      3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
       w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

       

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej