• W dniu Waszego Święta ....

     • Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie !!!

      W dniu Waszego Święta, proszę przyjmijcie od Nas najlepsze życzenia. Życzymy Wam zdrowia, życzymy mnóstwo radości a jednocześnie oświadczamy, że wyłącznie z Wami Kochani Świat ma właściwy wymiar i kształt. Dziękujemy, że jesteście bo jesteście niezwykle ważni i szczególni.

      Miłego dnia i prawdziwego świętowania !!!

     • Nauka po feriach – znamy szczegóły!!!

     • Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół, natomiast uczniowie klas wyższych będą kontynuować nauczanie zdalne poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. W dalszym ciągu dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową.

      Nauka zdalna na terenie szkoły

      Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą mogli uczestniczyć w zajęciach w budynku szkoły – stacjonarnych lub zdalnych (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych).

      Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

      Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas 1-3.

      Konsultacje dla zdających egzaminy

      Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 5 osób).

      Konkursy, olimpiady, turnieje

      W szkołach mogą odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

      Szkolenie sportowe

      W szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego istnieje możliwość realizacji szkolenia sportowego w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia.

      Nauka w szkołach i placówkach specjalnych

      Od 18 do 31. stycznia br. do szkoły wracają uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, również szkół specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

      Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć w zakresie dotyczącym klas 4-8, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

      Ograniczenie funkcjonowania nie będzie dotyczyło szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.      Źródło:

      • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      • www.gov.pl
     • Najmłodsze dzieci wracają do szkół!!!


     • Od 18 stycznia br. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do szkół.                                                    Starsi uczniowie będą kontynuować naukę w trybie zdalnym.                                                                           


      Nauka zdalna dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych zostaje przedłużona do 31 stycznia br.Nauczanie stacjonarne najmłodszych uczniów będzie się odbywać w reżimie sanitarnym - wytyczne MEiN, MZ i GIS – pobierz tutaj.

      ​​​​​​​Źródło:

      • Konferencja prasowa Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia z dn. 11.01.2021 r.