• XXIII Memoriał Michała Barty

      11.10.2021

      Na pięknym, nowoczesnym stadionie lekkoatletycznym  w Kołobrzegu, odbywa się wiele zawodów sportowych. Wśród nich coroczna edycja Memoriału Michała Barty wielkiego trenera i wychowawcy wielu znakomitych olimpijczyków i zawodników posiadających medale Mistrzostw Świata i Europy. W tym roku memoriał odbywał się w niedzielę 12 września 2021 r.  Wzorem poprzednich lat te zawody poprzedzają rywalizacje dzieci i młodzieży szkół Powiatu Kołobrzeskiego. W czwartek 9 września odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznego, w których uczestniczyli zawodnicy naszej szkoły. Czwórbój to zbiór czterech konkurencji lekkoatletycznych – bieg na 60m, skok w dal, rzut piłeczką palantową i bieg na 800 m dziewcząt i 1000 m chłopców. W corocznej rywalizacji zdobywamy medale. W tym roku w XXIII Memoriale Michała Barty w klasyfikacji indywidualnej nasi zawodnicy  -  Aleksandra Siwek zajęła I miejsce, Kalina Wolska  III miejsce i Franciszek Kołodziejski zajął III miejsce. Wszyscy, którzy brali udział w zawodach, zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i okazjonalnymi koszulkami. Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

      Naszą szkołę reprezentowali:

      Dziewczęta:

      1. Aleksandra Siwek
      2. Kalina Wolska
      3. Zofia Rychter
      4. Hanna Stokowska
      5. Blanka Szostak
      6. Amelia Rojek

      Chłopcy:

      1. Franciszek Kołodziejski
      2. Oliwier Kamiński
      3. Kacper Rojek
      4. Karol Szostak
      5. Michał Maksymiuk
      6. Borys Gutowski
     • Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych

      11.10.2021

      Wielkim sukcesem naszej szkoły zakończyły się Mistrzostwa Powiatu Kołobrzeskiego w sztafetowych biegach przełajowych organizowanych przez Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy przy współudziale Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu. W pięknej scenerii nadmorskiego parku przy    ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu dziewczęta i chłopcy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsi na trasie pojawili się zawodnicy startujący w kategorii Igrzysk Dzieci (ID).        Na dystansie 800 m rywalizowało po dziesięciu reprezentantów szkól kołobrzeskich i szkół z powiatu.       Z wielką dumą przyjęliśmy informację, że reprezentacje dziewcząt i chłopców zdobyły złote medale        i miano Mistrza Powiatu Kołobrzeskiego w sztafetowych biegach przełajowych. Uśmiechom i radości oraz satysfakcji z uzyskanego wyniku nie było końca. Nasze drużyny uzyskały prawo reprezentowania naszego powiatu w Mistrzostwach Województwa, które odbędą się 20 października 2021 r.                 w Gryfinie.

      Reprezentacje naszej szkoły:

      Dziewczęta:

      1. Kalina Wolska
      2. Aleksandra Siwek
      3. Hanna Stokowska
      4. Blanka Szostak
      5. Gaja Nogaj
      6. Kornelia Rojek
      7. Amelia Rojek
      8. Zofia Rychter
      9. Kornelia Kleczkowska
      10. Zofia Lipińska

      Chłopcy:

      1. Krzysztof  Tunicki
      2. Franciszek Kołodziejski
      3. Maksymilian Groński
      4. Oliwier Kamiński
      5. Bartłomiej Chmielewski
      6. Borys Gutowski
      7. Michał Maksymiuk
      8. Kacper Rojek
      9. Karol Szostak
      10. Oliwier Biłuszczak
      11. Wojciech Orłowski – rezerwowy
      12. Filip Olszewski – rezerwowy

      W dalszej kolejności na starcie pojawili się uczestnicy zawodów startujący w kategorii Igrzysk Młodzieży (IM). Dziewczęta zajęły 5 miejsce a chłopcy 6 miejsce wśród ośmiu szkół podstawowych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów.

       

       

       

     • Mecze piłki siatkowej z SP Robuń

      11.10.2021

      We wtorek 5 października bieżącego roku uczniowie naszej szkoły brali udział w meczach piłki siatkowej zorganizowanych w hali Szkoły Podstawowej w Robuniu. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili chłopcy. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla reprezentantów naszej szkoły. W drugim meczu na parkiecie pojawiły się dziewczęta, które zrealizowały składane przed meczem deklaracje zwycięstwa i pokonały reprezentację  Szkoły Podstawowej w Robuniu wynikiem 2:1. Na zakończenie dwumeczu, Pan Dyrektor Paweł Pawlak dokonał podsumowania rywalizacji, wręczył dyplomy i zapewnił o dalszych rozgrywkach sportowych również w innych dyscyplinach.

      Naszą szkołę reprezentowali:

      1. Wojciech Lewandowski
      2. Jakub Młotek
      3. Igor Daśko
      4. Oliwier Pryciak
      5. Marcel Kałużny
      6. Dominik Woźniak
      7. Szymon Kwiatkowski
      8. Dawid Klepuszewski
      9. Maciej Niemczyk

      Dziewczęta:

      1. Natalia Siwek
      2. Amelia Dąbrowska
      3. Hanna Stokowska
      4. Zuzanna Sowińska
      5. Maja Młotek
      6. Julia Rakowska
      7. Oliwia Grochowska
      8. Kornelia Rojek
      9. Blanka Szostak
      10. Gaja Nogaj
      11. Daria Wilchowska
     • GRANT PPGR

      07.10.2021

      Dzień dobry !
      Szanowni Rodzice, przekazuję Państwu informację o ogłoszonym już przez Rząd Grancie PPGR. Granty PPGR, to wsparcie dla rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.  Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt Granty PPGR stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

      Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
      1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
      2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
      3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

      Wnioski o wsparcie z nowego programu będzie można składać w szkołach, natomiast zakupy będą realizowały gminy.


      Osoby uprawnione powinny złożyć:
      1. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO - które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy;
      2.Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

      3.Kseropopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanej jednostce PGR (mogą być świadectwa pracy);

      4. Potwierdzona kserokopia dokumentu tożsamości dziecka (przez dyrektora szkoły).      Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie:

       https://liblink.pl/obue40MJaS

      Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami Grantu i wypełnienie Oświadczenia przez uprawnione osoby i złożenie stosownych dokumentów w sekretariacie szkoły w terminie do 14 października 2021 r.


      SEKRETARIAT: budynek na ul. Grunwaldzkiej 14, tel. 94 35 12 156      Informacje dodatkowe z OŚWIADCZENIA dotyczące osób, które mogą się ubiegać o dofinansowanie:

      a) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu zamieszkuje miejscowość ................................. ........................................... (nazwa miejscowości, gminy, powiatu, województwa), w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
      b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana ................................................................................................ (imię i nazwisko członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej ), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR ( ......................................................... .................................................................................. (jeśli znana -  wskazać nazwę państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)).
      c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu