• Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych

      11.10.2021

      Wielkim sukcesem naszej szkoły zakończyły się Mistrzostwa Powiatu Kołobrzeskiego w sztafetowych biegach przełajowych organizowanych przez Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy przy współudziale Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu. W pięknej scenerii nadmorskiego parku przy    ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu dziewczęta i chłopcy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsi na trasie pojawili się zawodnicy startujący w kategorii Igrzysk Dzieci (ID).        Na dystansie 800 m rywalizowało po dziesięciu reprezentantów szkól kołobrzeskich i szkół z powiatu.       Z wielką dumą przyjęliśmy informację, że reprezentacje dziewcząt i chłopców zdobyły złote medale        i miano Mistrza Powiatu Kołobrzeskiego w sztafetowych biegach przełajowych. Uśmiechom i radości oraz satysfakcji z uzyskanego wyniku nie było końca. Nasze drużyny uzyskały prawo reprezentowania naszego powiatu w Mistrzostwach Województwa, które odbędą się 20 października 2021 r.                 w Gryfinie.

      Reprezentacje naszej szkoły:

      Dziewczęta:

      1. Kalina Wolska
      2. Aleksandra Siwek
      3. Hanna Stokowska
      4. Blanka Szostak
      5. Gaja Nogaj
      6. Kornelia Rojek
      7. Amelia Rojek
      8. Zofia Rychter
      9. Kornelia Kleczkowska
      10. Zofia Lipińska

      Chłopcy:

      1. Krzysztof  Tunicki
      2. Franciszek Kołodziejski
      3. Maksymilian Groński
      4. Oliwier Kamiński
      5. Bartłomiej Chmielewski
      6. Borys Gutowski
      7. Michał Maksymiuk
      8. Kacper Rojek
      9. Karol Szostak
      10. Oliwier Biłuszczak
      11. Wojciech Orłowski – rezerwowy
      12. Filip Olszewski – rezerwowy

      W dalszej kolejności na starcie pojawili się uczestnicy zawodów startujący w kategorii Igrzysk Młodzieży (IM). Dziewczęta zajęły 5 miejsce a chłopcy 6 miejsce wśród ośmiu szkół podstawowych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów.

       

       

       

     • Mecze piłki siatkowej z SP Robuń

      11.10.2021

      We wtorek 5 października bieżącego roku uczniowie naszej szkoły brali udział w meczach piłki siatkowej zorganizowanych w hali Szkoły Podstawowej w Robuniu. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili chłopcy. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla reprezentantów naszej szkoły. W drugim meczu na parkiecie pojawiły się dziewczęta, które zrealizowały składane przed meczem deklaracje zwycięstwa i pokonały reprezentację  Szkoły Podstawowej w Robuniu wynikiem 2:1. Na zakończenie dwumeczu, Pan Dyrektor Paweł Pawlak dokonał podsumowania rywalizacji, wręczył dyplomy i zapewnił o dalszych rozgrywkach sportowych również w innych dyscyplinach.

      Naszą szkołę reprezentowali:

      1. Wojciech Lewandowski
      2. Jakub Młotek
      3. Igor Daśko
      4. Oliwier Pryciak
      5. Marcel Kałużny
      6. Dominik Woźniak
      7. Szymon Kwiatkowski
      8. Dawid Klepuszewski
      9. Maciej Niemczyk

      Dziewczęta:

      1. Natalia Siwek
      2. Amelia Dąbrowska
      3. Hanna Stokowska
      4. Zuzanna Sowińska
      5. Maja Młotek
      6. Julia Rakowska
      7. Oliwia Grochowska
      8. Kornelia Rojek
      9. Blanka Szostak
      10. Gaja Nogaj
      11. Daria Wilchowska
     • GRANT PPGR

      07.10.2021

      Dzień dobry !
      Szanowni Rodzice, przekazuję Państwu informację o ogłoszonym już przez Rząd Grancie PPGR. Granty PPGR, to wsparcie dla rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.  Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt Granty PPGR stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

      Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
      1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
      2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
      3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

      Wnioski o wsparcie z nowego programu będzie można składać w szkołach, natomiast zakupy będą realizowały gminy.


      Osoby uprawnione powinny złożyć:
      1. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO - które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy;
      2.Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

      3.Kseropopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanej jednostce PGR (mogą być świadectwa pracy);

      4. Potwierdzona kserokopia dokumentu tożsamości dziecka (przez dyrektora szkoły).      Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie:

       https://liblink.pl/obue40MJaS

      Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami Grantu i wypełnienie Oświadczenia przez uprawnione osoby i złożenie stosownych dokumentów w sekretariacie szkoły w terminie do 14 października 2021 r.


      SEKRETARIAT: budynek na ul. Grunwaldzkiej 14, tel. 94 35 12 156      Informacje dodatkowe z OŚWIADCZENIA dotyczące osób, które mogą się ubiegać o dofinansowanie:

      a) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu zamieszkuje miejscowość ................................. ........................................... (nazwa miejscowości, gminy, powiatu, województwa), w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
      b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana ................................................................................................ (imię i nazwisko członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej ), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR ( ......................................................... .................................................................................. (jeśli znana -  wskazać nazwę państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)).
      c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu

     • DOWÓZ UCZNIÓW od 2 września 2021 r.

      01.09.2021

      PRZYWÓZ:

      Ołużna Kolonia – godz. 6:45
      Ołużna  – godz. 6:55
      Ząbrowo – godz. 6:55

      Lubkowice – godz. 7:00

      Jarogniew – godz. 7:00

      Mołtowo – godz. 7:10

       

      Pławęcino – godz. 7:20

      Kamica – godz. 7:30

       

      Karkowo – godz. 7:40

      Myślino  – godz. 7:40

      Gościno Dwór  – godz. 7:45

       

      ODWÓZ:

      Pierwszy – godz. 12:40

      Drugi – godz. 14:40

     • ORGANIZACJA INAUGURACJI roku szkolnego 2021/2022

      27.08.2021

      Szanowni Rodzice!!!

      Szkoły wracają do pracy stacjonarnej, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS z 2 sierpnia 2021 r.,  w dużym reżimie sanitarnym. Podobnie jak w roku ubiegłym wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych może przychodzić do szkoły, w dalszym ciągu będzie obowiązywała dezynfekcja rąk a także w częściach wspólnych nakaz noszenia maseczki.

      Ale przede wszystkim chciałam Państwa poinformować o naszych wspólnych decyzjach dotyczących organizacji spotkania inaugurującego rok szkolny 2021/2022.

      Szanowni Rodzice również tym  razem nie organizujemy apelu gromadzącego całą naszą społeczność szkolną, wspólnie zrezygnowaliśmy z tej formy. W dniu 1 września 2021 r., o godzinie 10:00, nasi uczniowie spotkają się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych. Podczas godzinnego spotkania, dzieci zostaną zapoznane z najbardziej istotnymi wiadomościami, które dotyczą organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.  

      HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

      Budynek przy ul. Kościuszki 5 – klasy I – III

      1. Klasa 1 a – wychowawca p. Katarzyna Monastyrska – Kubicka – sala nr 18 (wejście od szatni)
      2. Klasa 1b – wychowawca p. Małgorzata Gul – sala nr 19 (wejście główne)
      3. Klasa 2a – wychowawca p. Małgorzata Frankowska – sala nr 25 (uczniowie dojeżdżający wejście od lipy, pozostali wejście główne)
      4. Klasa 2b – wychowawca p. Aleksandra Kostrubiec  – sala nr 22 (uczniowie dojeżdżający wejście od lipy, pozostali wejście główne)
      5. Klasa 3a – wychowawca p. Małgorzata Sękalska – sala nr 23 (uczniowie dojeżdżający wejście od lipy, pozostali wejście od szatni)
      6. Klasa 3b – wychowawca p. Joanna Dylawerska – sala nr 26 (uczniowie dojeżdżający wejście od lipy, pozostali wejście od szatni)

       

      Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 14 – klasy IV – VIII

      (WEJŚCIE DO SZKOŁY – wejście główne)

      1. Klasa 4a – wychowawca p. Agnieszka Kraśniewska – sala nr 39, 2. piętro
      2. Klasa 4b – wychowawca p. Dorota Rzewucka  – sala nr 23, 1. piętro

      (WEJŚCIE DO SZKOŁY – wejście główne)

      1. Klasa 5a – wychowawca p. Irena Jelonek – sala nr 22, 1. piętro

      (WEJŚCIE DO SZKOŁY – wejście główne)

      1. Klasa 6a – wychowawca p. Marta Seńko – sala nr 38, 2. piętro
      2. Klasa 6b – wychowawca p. Małgorzata Korda – sala nr 37, 2. piętro

      (WEJŚCIE DO SZKOŁY – osoby dojeżdżające wejście główne, pozostali uczniowie wejście od sceny)

      1. Klasa 7a – wychowawca p. Marzena Niemczyk – sala nr 24, 1. piętro
      2. Klasa 7b – wychowawca p. Agata Buczyńska – sala nr 21, 1. piętro

      WEJŚCIE DO SZKOŁY – osoby dojeżdżające wejście główne, pozostali uczniowie wejście od placu DK)

      1. Klasa 8a – wychowawca p. Beata Gajo – sala nr 40, 2. piętro
      2. Klasa 8b – wychowawca p. Grażyna Ulikowska – sala nr 20, 1. piętro

      Również w tym roku szkolnym nasi uczniowie będą dowożeni transportem gminnym.

       

      DOWÓZ UCZNIÓW na rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO !!!

      Ołużna Kolonia – godz. 8:45
      Ołużna  – godz. 8:50
      Ząbrowo – godz. 9:00

      Lubkowice – godz. 9:05

      Jarogniew – godz. 9:05

       

      Mołtowo – godz. 9:10

       

      Pławęcino – godz. 9:20

      Kamica – godz. 9:25

       

      Karkowo – godz. 9:30

      Myślino  – godz. 9:30

      Gościno Dwór  – godz. 9:35

       

      ODWÓZ zaraz po spotkaniach z wychowawcami, ok. godz. 11:00

       

                                                                        Z wyrazami szacunku Marlena Fidos

     • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

      29.07.2021

      Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
       

      To proste. Najszybciej i najwygodniej można spisać się samodzielnie, korzystając z formularza na stronie spis.gov.pl. Ważne, by podać w nim dane według stanu na 31 marca 2021 r. Dostęp do swoich danych mamy przez 14 dni od pierwszego poprawnego logowania. Dzieci i nieletnią młodzież muszą spisać rodzice lub opiekunowie prawni, natomiast w przypadku osób nieobecnych, ich dane przekazują osoby pełnoletnie, które należą do tego samego gospodarstwa domowego.

      Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

      Nie masz komputera? Pomogą urzędnicy

      Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Miejskiego przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 w Gościnie i zgłosić chęć udziału w NSP 2021. Na spisującą się osobę czeka specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.

      Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę, tel. 943513375.

      Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr : 22 279 99 99* (wew. 1).

      * Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

      Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021:ZEJDŹ DO APLIKACJI SPISOWEJ

       

      Rachmistrz ostatnią deską ratunku

      Można również spisać się, dzwoniąc na infolinię spisową obsługiwaną przez pracowników statystyki publicznej – 22 279 99 99 (wew. 1).
      Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktowali się rachmistrzowie telefonicznie. Rachmistrzowie będą dzwonić z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
      Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi mogą kontaktować  się również bezpośrednio z osobami, które nie spisały się dotychczas samodzielnie przez Internet lub nie zrealizowały spisu poprzez wywiad telefoniczny. Rachmistrza, który odwiedza respondenta w celu przeprowadzenia wywiadu spisowego można poprosić o wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem.

      Informacje na temat sposobów weryfikacji tożsamości rachmistrza zarówno dokonującego wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego dostępne są na stronie spis.gov.pl.

       

      Spis powszechny to wyjątkowe badanie organizowane przez Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. Badanie to realizowane jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej i ma znaczenie zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.

      Spełnienie obowiązku
      Udział w NSP jest obowiązkowy. Odmowa uczestnictwa w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny. Spis powszechny służy dobru obywateli i kraju. Udział w nim czyni z nas świadomych uczestników życia publicznego i utrwala postawy obywatelskie. To ważne, by podobnie jak w wyborach demokratycznych „zabrać” głos, zaznaczyć swoją obecność i wpłynąć na rozwój kraju. W spisie liczy się każdy. Przekłada się to na możliwie najpełniejszy obraz społeczeństwa, w którym obecnie żyjemy.


      Dostęp do rzetelnych informacji
      Spis to jedyne badanie, które swoim zasięgiem obejmuje całą populację kraju. Dzięki zgromadzonym danym możemy dowiedzieć się m.in. ile osób mieszka w Polsce, jaki jest poziom wykształcenia i jaka jest nasza aktywność na rynku pracy. Dostęp do takich informacji to podstawa dobrze rozwiniętych społeczeństw. Każdy z nas ma możliwość korzystania z tych samych danych, co jest podstawą podejmowania ważnych decyzji prywatnych i zawodowych.

      Wpływ na rozwój kraju i regionu
      Wyniki opracowane na podstawie danych zebranych w spisie powszechnym służą do tworzenia prognoz i projektów, kształtujących przyszłość ludności naszego kraju. Na ich podstawie opracowuje się analizy dotyczące stabilności finansowej państwa czy też plany zagospodarowania przestrzennego. Dlatego to ważne, by każdy z nas wziął udział w spisie, przyczyniając się tym samym do uzyskania rzetelnego obrazu naszego społeczeństwa.

      Sposób na wyrażenie własnych potrzeb
      Na podstawie NSP 2021 przyznawane są m.in. środki finansowe dla poszczególnych samorządów. Oznacza to, że biorąc udział w spisie, informujemy nie tylko o naszych potrzebach, lecz także sprawiamy, że lokalne społeczności zostają zauważone, a co za tym idzie – mogą otrzymać realną pomoc. To właśnie takie dane są podstawą realizowania wszelkich programów wsparcia.

      Kontynuacja 100-letniej tradycji
      Nowoczesność to jedno. Warto też uświadomić sobie znaczenie tradycji, która stanowi o ramach współczesnego świata. Pierwszy spis powszechny po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, miał miejsce w 1921 roku. Dziś, 100 lat później, mamy okazję kultywować tę tradycję i wesprzeć rozwój naszego państwa.

      Bezpieczeństwo danych
      Informacje przekazywane podczas spisu są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną. Do jej przestrzegania zobowiązani są także rachmistrzowie spisowi. Zebrane dane na etapie przetwarzania ulegają anonimizacji – nie można ich przyporządkować do określonej osoby. Oznacza to, że podawane w spisie dane są w pełni bezpieczne. 

       

     • Wyprawka dla UCZNIA KLASY PIERWSZEJ !!!

      06.07.2021

       

      Edukacja polonistyczna:

      • 2 duże zeszyty w 3 linie( kolorowe);

      Matematyka i przyroda:

      • 2 zeszyty w kratkę;
      • patyczki do liczenia;

      Plastyka, technika:

      • blok rysunkowy mały i duży;
      • blok techniczny biały i kolorowy;
      • 2, 3 pędzle różnej grubości;
      • teczka papierowa z gumką;
      • kolorowy papier do wycinanek;
      • plastelina;
      • bibuła;
      • farby plakatowe + fartuszek;

      Wyposażenie piórnika:

      • 2,3 ołówki;
      • niebieski długopis( zmywalny);
      • linijka krótka;
      • gumka;
      • temperówka z pojemnikiem;
      • klej w sztyfcie;
      • nożyczki;
      • kredki ołówkowe;

      Inne:

      • 10  zwykłych kopert

      Proponujemy składkę w wysokości 20 zł na semestr na dodatkowe artykuły potrzebne do pracy w szkole( skarbnik)

      Wszystko prosimy trwale i czytelnie podpisać.

      Podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła, wyjątkiem są podręczniki do religii.

     • Funkcjonowanie szkoły w okresie WAKACJI !!!

      05.07.2021

      Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, informuję o funkcjonowaniu placówki w okresie wakacyjnym:

      1. Budynek przy ul. Grunwaldzkiej będzie otwarty:
      • w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r., od godz. 7:00 do 15:00;
        
      1. Budynek przy ul. Kościuszki będzie otwarty:
      • w dniach od 1 lipca do 15 lipca 2021 r., od godz. 7:00 do 15:00;
      • w dniach od 16 lipca do 3 sierpnia 2021 r. pracuje wyłącznie budynek przy ul. Grunwaldzkiej;
      • w dniach od 9 sierpnia do 4 sierpnia 2021 r., od godz. 7:00 do 15:00;

       

      1. Dyżur Dyrektora:
      • w dniach od 1 lipca do 7 lipca 2021 r., od godz. 8:00 do 15:00;
      • w dniu od 29 lipca 2021 r., od godz. 8:00 do 15:00;
      • w dniach od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r., od godz. 7:00 do 15:00;

       

      1. Dyżur Wicedyrektora:
      • w dniach od 1 lipca do 2 lipca 2021 r., od godz. 8:00 do 15:00;
      • w dniu od 12 lipca 2021 r., od godz. 8:00 do 15:00;
      • w dniach od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r., od godz. 7:00 do 15:00;

       

      1. Praca sekretariatu:
      • w dniach od 1 lipca do 6 sierpnia 2021 r., od godz. 7:00 do 15:00;
      • w dniach od 9 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r., od godz. 8:00 do 12:00;
      • w dniach od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r., od godz. 7:00 do 15:00;

       

       

      Bardzo prosimy aby w/w terminach załatwiać wszelkie sprawy osobiście lub telefonicznie.

       

      Numery kontaktowe:

      Tel. 94 35 12 156;

       

      Mail:

      sekretariat@zs-spgoscino.pl,

      dyrektor@zs-spgoscino.pl,

      wicedyrektor@zs-spgoscino.pl

     • ŻYCZENIA WAKACYJNE ...

      05.07.2021

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele oraz Pracownicy Szkoły ...

      Skończył się rok szkolny 2020/2021, minęły długie i intensywne miesiące nauki. Za nami kolejny rok, który będziemy wspominać, jako inny .., w którym i coś straciliśmy, i z wieloma musieliśmy zmierzyć się inaczej.

      Rozpoczynają się oczekiwane i zasłużone WAKACJE.

       

      Dziękujemy za naukę i każdy wysiłek.

      Dziękujemy za Wasze osiągnięcia i sukcesy.

      Dziękujemy za Waszą cierpliwość i gotowość do pracy.

       

      Życzymy pięknych i słonecznych wakacji. Korzystajcie z pogody, swobody i natury. Zwiedzajcie, poznawajcie i cieszcie się towarzystwem bliskich i znajomych.

      Bądźcie zawsze BEZPIECZNI!!!

       

                                                         Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZS w Gościnie !!!

     • PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA 2021

      15.06.2021

      Reprezentantki nasze szkoły:

      Oliwia Kasimierska,

      Zuzanna Ostrogórska,

      Amelia Dąbrowska,

      Zuzanna Sowińska

      i Natalia Siwek 10 czerwca 2021 r.  brały udział w organizowanych  przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu międzyszkolnych rozgrywkach w piłkę siatkową plażową. Głównym celem tej imprezy sportowej, której hasło brzmiało " Lepszy set niż seta" była akcja profilaktyczna kierowana do bardzo szerokiej rzeszy dzieci i młodzieży powiatu kołobrzeskiego. Czas spędzony na rozgrywkach pozwolił na czerpanie doświadczenia, które dawało szanse lepszego startu w Finale Wojewódzkim w Piłce Siatkowej Plażowej.

      Oliwia Kasimierska i Zuzanna Ostrogórska 14 czerwca 2021 r. uczestniczyły we wspomnianych finałach. Ostatecznie zajęły VII miejsce w województwie zachodniopomorskim.

       

                                                      Gratulujemy dziewczętom i życzymy kolejnych udanych startów.

     • Dzień DZIECKA !!!

      01.06.2021

      Jest Taki Dzień, który serca otwiera,

      Jest Taki Dzień, w którym tańczy cały Świat .

      Z okazji dzisiejszego Święta, życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Niech się spełniają Wasze fantazje, niech biegnie Wam najpiękniej czas.

      Bądźcie szczęśliwe, radosne i beztroskie.

      Nie wyrastajcie z marzeń i pragnień.

      Jesteście dla Nas Dorosłych niezwykłym DAREM .

     • WYNIKI 52. Turnieju Recytatorskiego "Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne"

      28.05.2021

      Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu ogłosiło wyniki 52. Turnieju Recytatorskiego "Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne" (szczegółowy protokół na stronie RCK). Uczniowie naszej szkoły zdobyli nagrody i wyróżnienia.


      W kategorii "Ptaszęta" wyróżnienia otrzymują:
      1. Oliwier Groński
      2. Agata Bujalska
      3. Zuzanna Adamska

       

      W tej kategorii nagrodzono: 

      1.  Bogusławę Wśniewską
       

      W kategorii "Ptaki" nagrodę przyznano:

      1.  Amelii Jasiak.
       

      Wszyscy uczestnicy tego etapu otrzymają (w czerwcu) dyplomy, a nagrodzeni i wyróżnieni - książki.
                                                                                                                         

       

                                                                                                                  Serdecznie gratulujemy.

     • WAKACJE 2021 w przedszkolu

      28.05.2021

      Szanowni Rodzice!

      Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 162/2021 Burmistrza Gościna z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gościno nasze przedszkole pracuje w okresi wakacyjnym do 6 sierpnia 2021 r. Przerwa wakacyjna jest usatalona w dniach od 9 - 31 sierpnia 2021 r. 

       

                                                                                                            Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie 

     • Biblioteka czynna

      17.05.2021

      Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do korzystania ze zbiorów w obu budynkach wg następującego harmonogramu:

      ul. T. Kościuszki

      Poniedziałek  7.30 - 11.30

      Czwartek        7.30 - 11.30

      Piątek             7.30 - 9.30

       

      ul. Grunwaldzka

      Poniedziałek  10.45 - 13.40

      Wtorek            7.30 - 12.30

                             12.30 - 13.30

      Środa              7.30 - 12.30

                             12.30 - 13.30

      Czwartek         9.40 - 10.45

                             11.30 - 12.45

                             13.30 - 14.25

      Piątek               9.40 - 11.45

                             13.30 - 14.25

     • List z MEiN o powrocie uczniów do szkół

      30.04.2021

      Szanowni Państwo Dyrektorzy,

      poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego będzie możliwy stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Zostało ono skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

      Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

      • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

      Szczegółowe informacje dotyczące powrotu do nauki stacjonarnej przedstawiliśmy w komunikacie, który załączam do wiadomości. 

      Wszystkie informacje mogą także Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach.

                                                                            Z wyrazami szacunku 

                                                                               Anna Ostrowska
                                                                             Rzecznik Prasowy 
                                                                      Ministerstwo Edukacji i Nauki

       

      Załączniki:

      1. Komunikat MEiN – Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach
     • ORGANIZACJA nauki w klasach I-III od 26 kwietnia 2021 r.

      22.04.2021

      Szanowni Rodzice, chciałabym Państwa poinformować, że na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, z dniem 26 kwietnia 2021r., zajęcia w klasach I-III będą się odbywały w sposób hybrydowy. Zmiana ta pozwala nam na częściowy powrót uczniów do szkoły. Od poniedziałku tj. od 26 kwietnia 2021 r. uczniowie nasi będą trzy dni uczyć się w szkole, natomiast dwa dni nauki w dalszym ciągu pozostają w trybie zdalnym. Nauka zdalna będzie odbywała się na tych samych zasadach.

      UWAGA!!!

      Każda z klas ucząca się w szkole, będzie miała po 5 godzin lekcyjnych !!!

      Plan zajęć ulega zmianie !!!

      Dla dzieci uczących się w danym dniu w szkole będzie zorganizowana świetlica szkolna!!! Godziny otwarcia świetlicy od 12:30 do 15:30.

       Dzieci będą Mogły korzystać z biblioteki !!! Godziny pracy będą dostosowane do ich potrzeb.

       

      Dowozy dzieci:

      Ząbrowo – godz. 6:50
      Ołużna – godz. 6:55
      Lubkowice – godz. 7:00
      Jarogniew – godz. 7:00
      Mołtowo – godz. 7:10
      Pławęcino – godz. 7:20
      Kamica – godz. 7:30
      Myślino – godz. 7:40
      Gościno Dwór – godz. 7:45

      Odwóz o godz. 12:45

       W autokarze wszystkich obowiązuje noszenie maseczek.

      Jeżeli pojawią się dodatkowe wytyczne przekazane przez Radę Ministrów lub MEiN zostaną Państwu przeze mnie przekazane, zwłaszcza te, które będą miały wpływ na organizację pracy!!!