• Informacja dla uczniów, nauczycieli i rodziców!

     • Dyrekcja Zespołu Szkół w Gościnie informuje, że w sobotę została ukończona wymiana pieców gazowych i został uruchomiony nowy system grzewczy. Przez weekend budynek jest już ogrzewany. Od poniedziałku pracujemy w standardowych warunkach. Pozostałe prace remontowe, nie powinny w jakikolwiek sposób wpływać na jakość nauki i pracy.

                                                                                                                          

     • Drodzy RODZICE !

     • W dniach 15 i 16 października 2015 roku zostają zmienione godziny pracy szkoły. Godzina lekcyjna trwać będzie 30 minut. Lekcje będą się odbywać według następującego harmonogramu:


      1 godz. - 8.00 - 8.30
      2 godz. - 8.40 - 9.10
      3 godz. - 9.20 - 9.50
      4 godz. - 10.00 - 10.30
      5 godz. - 10.45 - 11.15
      6 godz. - 11.30 - 12.00
      7 godz. - 12.10 - 12.40
       

      Obiad już od godziny 11.15.

      Świetlica pracuje zgodnie z planem do godz. 15.30.

       

      Kursy odwozów:
      KURS I - po 5 godzinie lekcyjnej - godz. 11.30
      KURS II - po 7 godzinie lekcyjnej - godz. 12.50

      Informujemy również, że od poniedziałku zajęcia będą odbywały się zgodnie z nowym planem i już w normalnym wymiarze godzin. Jeśli nastąpią jakiekolwiek okoliczności, które przyczynią się do zmian, zostaną Państwo poinformowani poprzez dziennik elektroniczny a także stronę internetową szkoły.

      Prosimy, aby dzieci do szkoły ubierały się ciepło !!!

      Dyrekcja Szkoły

    • Spotkanie z rodzicami
     • Spotkanie z rodzicami

     • Szanowni Państwo!
      Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Gościnie, serdecznie zapraszają na ogólnoszkolne zebranie z rodzicami,
      30 września 2015 r. o godz. 16.30 w holu głównym naszej szkoły. 
      Po zebraniu ogólnoszkolnym odbędą się spotkania z wychowawcami klas. 
      Serdecznie zapraszamy!

     • Drodzy Uczniowie oraz Rodzice!

     • Apel inaugurujący rok szkolny 2015/2016, odbędzie się w dniu 1 września 2015 r., o godz. 9.00.

      Ceremonia ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych odbędzie się  w  dniu 29 października 2015 r., godz. 10.00.

       

      Harmonogram dowozów:

      Informacja_na_temat_dowozu_w_dniu_1_wrzesnia_2015_r..doc

       

       

    • Spotkanie z Laurą Łącz
     • Spotkanie z Laurą Łącz

     • 6 marca 2015 roku naszą szkołę odwiedziła znana aktorka i pisarka w jednej osobie - pani Laura Łącz, z programem artystycznym prezentującym wiersze i piosenki dla dzieci. Pani Laura jest nie tylko znakomitą aktorką ale również od wielu lat pisze wierszyki i opowiadania dla dzieci i młodzieży. Uczniowie naszej szkoły mogli sobie zakupić książkę autorstwa naszego gościa pt. "Abecadło", które po spotkaniu autorka podpisywała.

      Uczennica klasy IV b - Julia Wilk podziękowała za to, że mogliśmy Panią Laurę Łącz gościć w naszej szkole, a także obcować, w czasie krótkiego spotkania, z jej twórczością i talentem.

                                                                                                    Urszula Skręty

       

     • Zapraszamy do udziału w II Gościńskim Rajdzie Pieszym

     • Jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowań i organizacji, ale już teraz informujemy, że 20 marca 2015 r. odbędzie się II Gościński Rajd Pieszy. Rajd planujemy rozpocząć o godz. 8.30 na boisku Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej. Właśnie nasze boisko będzie zarówno miejscem startu, jak również metą rajdu. Tu również odbędą się sportowo – wojskowe zawody, konkurs na piosenkę przewodnią a także podsumowanie rajdu i przekazanie symboli rajdu przyszłorocznemu organizatorowi. Na wszystkich uczestników i gości będzie czekała wojskowa kuchnia a w niej smaczna grochówka i kiełbaski. Zakończenie przewidujemy na godzinę 13.30.

      I CEL RAJDU

      1. Uczczenie 70 lat polskiej państwowości na ziemi gościńskiej.
      2. Popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży.
      3. Zapoznanie uczestników w trakcie rajdu z walorami turystycznymi gminy gościno.
      4. Popularyzacja czynnego wypoczynku, turystyki pieszej oraz krajoznawstwa.
      5. Przeżycie kolejnej turystycznej przygody.

       

      ORGANIZATOR RAJDU:

      1. Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kościuszki 5, 78 -120 Gościno.

      Tel./fax. 94 35 12 156

      2. Zespół Szkół im. M. Rataja Gościno ul. IV DWP 72, 78 -120 Gościno.

      Tel./fax. 94 35 12 133

       

      KIEROWNICTWO RAJDU:

      Marlena Fidos – dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, kontakt z mediami,

      Grażyna Szcześniak – dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,

      Lidia Neumann – wicedyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi,

      Grażyna Ulikowska – nauczyciel Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej, sekretarz oraz  kierownik trasy pieszej,

      Katarzyna Zienkiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, sekretarz,

      Anna Słoboda – nauczyciel Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, kierownik trasy pieszej,

      Ryszard Jezierski – nauczyciel Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, kierownik trasy pieszej,

      Arkadiusz Harłukowicz - nauczyciel Zespołu Szkół im. macieja Rataja w Gościnie, kierownik trasy pieszej.

       

      TRASA RAJDU:

      • Oddziały przedszkolne - GRUPA 5 - 6 - latków - Gościno: ulice: Kościuszki, IV DWP, Grunwaldzka, IV DWP i boisko szkolne,
      • Klasy I - III - Myślino - Gościno (boisko Zespołu Szkół w Gościnie - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi),
      • Klasy IV - VI - Ząbrowo - Gościno (boisko Zespołu Szkół w Gościnie - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi),
      • GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie - Gościno - Pławęcino - Gościno (boisko Zespołu Szkół w Gościnie - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi),
      • Zespół Szkól im. Macieja Rataja w Gościnie - Gościno - Dargocice - Gościno (boisko Zespołu Szkół w Gościnie - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi).

       

      ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:

      1. Zgłoszenia drużyn należy dokonać telefonicznie lub faxem do Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w terminie do 13 marca 2015 r.
      2. Drużyny mogą liczyć dowolną ilość zawodników.
      3. Wpisowe za uczestnictwo w rajdzie w kwocie 5zł/osobę należy wpłacić do organizatora do 5 marca 2015 r.
      4. Opiekunowie drużyn szkolnych nie ponoszą kosztów wpisowego.

       

      Gwarantujemy przygodę, wspólną zabawę i wyjątkowo spędzony czas.  Zapraszamy !                                                                                

                                                                                                             

     • Historia powstania Gościńskiego Rajdu Pieszego

     • Historia rajdu rozpoczęła się na Hali Szrenickiej, w grudniu 2013 r. podczas obozu zimowego, w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi oraz Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Zaangażowanie dzieci w aktywność fizyczną, naturalna ciekawość środowiska przyrodniczego, a także wzajemna przyjaźń obu szkół zrodziła w nas -opiekunach chęć organizacji własnego rajdu. Wcześniej wspólnie uczestniczyliśmy w rajdach z okazji wyzwolenia lub Święta Niepodległości w Kołobrzegu. Pomysł spodobał sie wszystkim. Powstała grupa założycielska, którą tworzyli nauczyciele ZS im. M. Rataja i naszej Podstawówki. Byli to: Grażyna Ulikowska, Katarzyna Zienkiewicz, Anna Słoboda, Ryszard Jezierski, a wspomagali inicjatywą: Marlena Fidos i Lidia Neumann. Pierwsze uzgodnienia z Dyrekcjami szkół: ZS im. M. Rataja - P. Barbarą Koleśnikow i SP w Gościnie P. Mikołajem Koleśnikow dały nam "zielone światło" na realizację przedsięwzięcia. Od razu przeszliśmy do działania, dzieląc się zadaniami:

      • wyznaczeniem trasy,
      • zebraniem funduszy,
      • wykonaniem projektu znaczka, plakatów informacyjnych I Rajdu Gościna,
      • stworzeniem listy zapraszanych gości,
      • wypisaniem zaproszeń,
      • ułożeniem scenariusza rajdu,
      • przygotowanie atrakcji i inne.

      Szczególnie ważnym elementem było stworzenie takiego zakresu konkursów, konkurencji i zabaw, aby każdy znalazł coś dla siebie, niezależnie od wieku. W wyznaczonych terminach  wszystkie zadania zostały zrealizowane.

                  W piękny słoneczny dzień 21 marca 2014 r. odbył się I Gościński Rajd Pieszy. Gospodarzami byli uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół im. M. Rataja. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem uczestników przez Dyrekcję obu szkół i przemówieniem Burmistrza Miasta Gościna P. Mariana Sieradzkiego. Następnie przedstawiciele uczniów przybyłych szkół zasadzili drzewko przyjaźni: miłorzębu japońskiego.     

       Przed wyruszeniem w drogę uczestnicy zapoznani zostali z trasą i zasadami bezpieczeństwa. Trasa prowadziła przez nowo wybudowane ścieżki rowerowe z Gościna do Dargocic, gdzie nad jeziorem przewidziano finałowe zabawy i konkurencje. Gry i zabawy na świeżym powietrzu wzmagały apetyt uczestników. Na każdego z gości czekała grochówka i pieczona kiełbaska przy ognisku. Podczas różnorodnych konkurencji każdy mógł się sprawdzić w roli zawodnika, artysty, sędziego czy członka jury a przy tym otrzymać nagrodę rzeczową.

                  W rajdzie wzięło udział 253 uczniów ze szkół położonych na terenie naszej gminy. Podsumowanie odbyło się nad jeziorem w obecności zaproszonych gości: P. Burmistrza M. Sieradzkiego, P. Dyr. B. Koleśnikow i P. Dyr. M. Koleśnikow którzy wręczyli dyplomy i puchary dla drużyn:

      • I miejsce w rajdzie otrzymała SP z Gościna,
      • II miejsce SP z Robunia,
      • III miejsce ZS im M. Rataja z Gościna.

      I Rajd Gościna spodobał się wszystkim. Naszym marzeniem jako organizatorów stało się, aby rajd stał się cykliczną imprezą o coraz większym zasięgu i znaczeniu. Komitet organizacyjny stwierdził, że gospodarzem następnego spotkania będzie Szkoła Podstawowa w Gościnie, ale współpraca pozostanie na tym samym poziomie. Pamiątkowe zdjęcia, dyplomy, puchary w doskonały sposób przypominają atmosferę tamtych chwil.

    • „Aktywnie, zdrowo i ciekawie” - Zimowisko 2015
     • „Aktywnie, zdrowo i ciekawie” - Zimowisko 2015

     • W pierwszym tygodniu ferii zimowych na terenie Szkoły Podstawowej w Gościnie zostało zorganizowane zimowisko. W tym roku ta forma spędzenia czasu wolnego przez dzieci okazała się bardzo popularna, chętnych było aż 105 uczniów. Zajęcia odbywały się w czterech grupach. Dziećmi opiekowały się nauczycielki z przedszkola, koordynatorem zimowiska była pani Joanna Dylawerska.

      Planując zajęcia dla dzieci, zależało nam aby każdy dzień był atrakcyjny, aktywny a przede wszystkim sprostał ich oczekiwaniom. Uczestnicy zimowiska pierwszy dzień spędzili w Gościńskim Centrum Sportu, gdzie odbyły się zawody w bowlingu i w bilardzie, a także mecze piłkarzyków stołowych. Ćwiczyły na  siłowni na świeżym powietrzu.

      „Aktywnie, zdrowo i ciekawie” - Zimowisko 2015 - Obrazek 1

      „Aktywnie, zdrowo i ciekawie” - Zimowisko 2015 - Obrazek 2

      W szkole odbywały się turnieje sportowe oraz zabawy ruchowe. Pozostałe dni były dniami wyjazdowymi. Dzieci miały możliwość spotkania ze sztuką filmową, obejrzały w kinie Wybrzeże w Kołobrzegu film pt. „Królowa Śniegu II”. Tradycyjnie wiele radości sprawił wyjazd na basen  „Milenium” także w Kołobrzegu. Tam można było zdrowo i bezpiecznie wyładować energię przez pływanie, zjazdy rurami i zabawy w wodzie. Ponownie w Kołobrzegu starsze dzieci skorzystały z lodowiska ,a maluchy z ochotą bawiły się w kulkach w „Salonie Zabaw dla Dzieci w Milenium”. Ponadto uczestnicy zimowiska obejrzeli w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie sztukę pt. „Kot w butach”.  Wspólne wyjazdy i zabawa były bardzo ważnym elementem  budowania empatii, wzajemnego zaufania i integrowania grup, a także działaniem uczącym jak pożytecznie i miło spędzać czas wolny.

      „Aktywnie, zdrowo i ciekawie” - Zimowisko 2015 - Obrazek 3

      Zimowisko 2015 było atrakcyjne dzięki dofinansowaniu przez: Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrekcję Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie.

      Joanna Dylawerska

     • Bezpiecznych i radosnych FERII ZIMOWYCH ...

     • Z okazji ferii zimowych, życzymy Wam, drodzy UCZNIOWIE bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Jednak prosimy, abyście w czasie ferii dbali o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmowali działań zagrażających życiu lub zdrowiu.

      Życzymy Wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych ferii zimowych!

     • Ferie ZIMOWE 2015

     •           Zgodnie z kalendarzem  roku szkolnego 2014/2015 w naszym województwie 19 stycznia rozpoczęły się dwutygodniowe  ferie zimowe, trwać  one będą do 1 lutego 2015 r. Co prawda za oknem brak śladów zimy, co nie sprzyja feryjnej atmosferze ale na pewno jest to okres zasłużonego dla dzieci wypoczynku i relaksu. W pierwszym tygodniu ferii w szkole zorganizowane zostało ZIMOWISKO. Koordynatorem zimowiska jest p. Joanna Dylawerska.

      INFORMACJE NA TEMAT ZIMOWISKA:

      1. Czas trwania: od 19 stycznia do 23 stycznia 2015 r.
      2. Godziny:
      • poniedziałek od 9.00 do 13.00
      • wtorek od 9. 00 do 13.00
      • środa:
       • grupa 1 od 8.00 do 12.00
       • grupa 2 od 9.00 do 13.00
      • czwartek od 8.00 do 13.00
      • piątek od 9.00 do 13.00
      1. Zapewniamy przywóz i odwóz dzieci.

       

      ATRAKCJE ZIMOWISKA

      PONIEDZIAŁEK:

      1. Pobyt na terenie szkoły

      2. Wyjście na kręgle do Gościńskiego Centrum Sportu

      WTOREK:

      1. GRUPA MŁODSZA - Wyjazd na kulki do Sali Zabaw dla Dzieci w Kołobrzegu

      2. GRUPA STARSZA - Wyjazd na łyżwy na Lodowisko Milenium w Kołobrzegu

      ŚRODA:

      1. Wyjazd na Basen Milenium w Kołobrzegu

      CZWARTEK:

      1. Wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie na spektakl "Kot w butach"

      PIĄTEK:

      1. Wyjazd do Kina Wybrzeże w Kołobrzegu na film "Królowa Śniegu 2"

       

      Wszystkim uczestnikom Zimowiska życzymy udanego wypoczynku oraz wspaniałej zabawy.

    • 23 Finał WOŚP juz za nami ....
     • 23 Finał WOŚP juz za nami ....

     • 11 stycznia 2015 r. odbył się już 23. Finał WOŚP, w tym roku z orkiestrą Jurka Owsiaka zagraliśmy po raz 15. Jak zawsze temat zbiórki pieniędzy był szczególny i starannie przemyślany, powtórnie dotyczył dzieci i osób starszych. Graliśmy „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.  Organizatorem naszego Finału był jak co roku Gminny Międzyszkolny Sztab WOŚP (numer SZTABU 002557), tworzony przez:

      1. Zespół Szkół w Gościnie – Szkołę Podstawową,
      2. Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Gościnie,
      3. Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Robuniu.

      23 Finał WOŚP juz za nami .... - Obrazek 1

      Współorganizatorem imprezy był Dom Kultury w Gościnie oraz Zespół Szkół w Gościnie – Przedszkole. Tegorocznemu Sztabowi szefowała p. Marlena Fidos. Na ten moment zebraliśmy kwotę około 34 tysięcy złotych. Ostateczną sumę  podamy do publicznej wiadomości dopiero pod koniec stycznia, po przeliczeniu pieniędzy przez bank.

      11 stycznia 2015 r., to nie był przychylny dzień dla organizatorów i na pewno dla naszych wolontariuszy. Co prawda liczymy się z zimnem i śniegiem, jesteśmy przyzwyczajeni do zimowej aury,  ale silny, porywisty wiatr i deszcz zaskoczył nas bardzo. Jeszcze w godzinach porannych pojawiały się pytania czy aby na pewno jest bezpiecznie dla dzieci? Czy coś nieprzewidywalnego nie pokrzyżuje skrupulatnie przygotowywanej imprezy? Czy nie zgaśnie światło, podczas występów dzieci ? Bo tak, jak co roku nasz Finał oparty jest na Koncercie Dziecięcych Serc. W Koncercie biorą udział uczniowie szkół i przedszkola z terenu naszej gminy,  zapraszamy także absolwentów i każdą chętną osobę, która wyraża chęć wzięcia w nim udziału. O godzinie 13.00 na Hali Sportowej w Gościnie rozpoczęliśmy kolejny Finał. Panie prowadzące Koncert p. Joanna Dylawerska, p. Barbara Kwiatkowska oraz Zofia Czerniszewska po krótkim wprowadzeniu poprosiły nasz zespół śpiewaczy „Podlotki”  o rozpoczęcie Finału. Tak, to występ pełen impetu, energii i uroku ! Nasze „Podlotki” swoim kolorowym tańcem i śpiewem wypełniły scenę.

      23 Finał WOŚP juz za nami .... - Obrazek 2

      A potem rozpoczęły się licytacje i kolejne występy.  Warto zaznaczyć, iż każdy występ dziecięcy i młodzieżowy jest dla nas szczególny i ważny, bo każdy przygotowywany specjalnie na ten Owsiakowski Koncert. Zawsze ujmują nasze serca przedszkolaki.

      23 Finał WOŚP juz za nami .... - Obrazek 3

      W tym roku zaprezentowały przepiękne choreograficznie tańce, pierwszy z nich do utworu Zima Antoniego Vivaldiego oraz kolejny „Taniec kwiatów” z baletu Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”. Ciekawie również zaprezentował się Zespół Nastolatki ze Szkoły Podstawowej w Gościnie, wykonując utwory: „Zły humor”,  „Świat muzyką malowany”,  „A ja wolę moją mamę”,  „Katiusza” oraz  „Odkrywcy muzyki”. 

      23 Finał WOŚP juz za nami .... - Obrazek 4

      Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Robuniu zaprezentowały się w utworami „Bokaczika”, „Moja siostra królewna”, „Nie dla pingwina” oraz zatańczyły taniec współczesny. Nasi gimnazjaliści zaśpiewali „Żeby szczęśliwym być”,  „Wielka dama tańczy sama”, „Cisza” i „Alleluja”. Jak co roku uczniowie z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja włączają się we wspólne granie, zaśpiewali dla nas: „Do Kołyski”, „Rzekę marzeń” i „Tolerancję”. 

      23 Finał WOŚP juz za nami .... - Obrazek 5

      Planując 23. Finał WOŚP zależało nam na sprawnej jego organizacji, dlatego na hali sportowej mogliście Państwo wysłuchać dziecięcego koncertu w Kawiarence WOŚP, przy pysznym cieście i aromatycznej kawie lub herbacie. Mogliście Państwo także odebrać swój fant z Loterii. Każda osoba, która zaoferowała wesprzeć orkiestrę poprzez sprzedaż swoich wyrobów także na hali otrzymała swoje stanowisko. Można było kupić gipsowe aniołki wykonane własnoręcznie przez panią Barbarę Piasecką. Właścicielka  Gospodarstwa ZAGON, pani Elżbieta Kuczma oferowała jak zawsze Produkty Tradycyjne i Regionalne a wśród nich przepyszny chleb ze smalcem i wykwintnym ogórkiem. Panie z Klubu „Pętelka” proponowały smaczne „Europejskie potrawy”.  W Bufecie u pana Bartłomieja Grzesiaka można było kupić barszcz czerwony, grochówkę, zupę gulaszowa, bądź też udko, Grill oferował pieczone kiełbaski i kaszankę.

      23 Finał WOŚP juz za nami .... - Obrazek 6

      W tym roku w trakcie licytacji sprzedaliśmy około 180 przedmiotów, w tym 70 koszulek z logo finału. Najdroższe koszulki uzyskały kwotę 200 i 210 zł. Sprzedaliśmy 20 opasek na rękę WOŚP, 9 kubków, 13 różnego typu kalendarzy, 2 złote serduszka, srebrną bransoletkę, 5 toreb płóciennych i wiele różnorodnych gadżetów cieszących się dużym zainteresowaniem Państwa. Najcenniejsza jednak okazała się mała estońska lalka, symbol nawiązanej współpracy między naszymi krajami. Podarował nam ją Burmistrz Gościna, pan Marian Sieradzki ze słowami „powinniście uzyskać za nią dość duże pieniądze”. Tak, mała lalka okazała się najcenniejszym przedmiotem, uzyskała kwotę 500 zł, nabył ją pan Arkadiusz Kantek.  Przez cały dzień bardzo intensywnie pracował Sztab Liczenia Pieniędzy przeliczając skarbony wolontariuszy i wpłacane przez Państwa pieniądze. W tym roku pracowaliśmy w składzie:

      1. Pani Marlena Fidos
      2. Pan Stanisław Jacynowski
      3. Pan Paweł Pawlak
      4. Pani Lidia Neumann
      5. Pan Mikołaj Koleśnikow
      6. Pani Grażyna Ulikowska
      7. Pani Grażyna Pyzak
      8. Pani Lidia Grzeszczuk

      Bohaterami Finału WOŚP, jak co roku, są oczywiście nasi wolontariusze. Zgłosiliśmy 60 osób, tyle dzieci wyraziło też chęć wzięcia udziału w wolontariacie orkiestry. Dzieci, mimo niesprzyjającej aury, docierały z puszkami i czerwonymi sercami do wszystkich miejsc gminy, zebrały piękną kwotę – 15 936,03 zł. Wśród złotówek była również waluta obca. Na wielkie gratulacje zasługują wolontariusze z gimnazjum. W swoich skarbonach  największe kwoty: Maria Pietrasik (915,52 zł), Paweł Rutkowski (790,20 zł), Paulina Monastyrska (656,26 zł), Daniel Knopek (626,46 zł). Chcielibyśmy przedstawić naszych wolontariuszy a przede wszystkim podziękować im za piękny dar serca i chęć niesiania pomocy. Bardzo dziękujemy wszystkim 60 dzieciom, uczniom naszych szkół:  Martynie Grzesiak, Martynie Wojda, Emilii Galant, Zuzannie Pasińskiej, Martynie Maślanej, Michalinie Akonom, Julii Stefaniak, Izabeli Sobczak, Karolinie Nogalskiej, Oliwii Odymale, Monice Trojanowskiej, Kalinie Siuciak, Filipowi Nowak, Maciejowi Molenda - Tomaszewskiemu, Marii Pietrasik, Danielowi Knopek, Mikołajowi Kopczyńskiemu, Damianowi Klepuszewskiemu, Jakubowi Słodownik, Justynie Szymborskiej, Natalii Galant, Idze Chmielewskiej, Klaudii Mikos, Aleksandrze Modzelewskiej, Paulinie Monastyrskiej, Klaudii Nachyle, Sebastanowi Bąk, Michałowi Obrębskiemu, Klaudii Walickiej, Oliwii Laskowskiej, Dominice Masalskiej, Ewelinie Zalewskiej, Magdalenie Iwanickiej, Szymonowi Bober, Pawłowi Rutkowskiemu, Oliwii Kowalik, Nikodemowi Kawce, Oliwii Lupke, Dominice Bogusz, Martynie Iwanejko, Joannie Nowickiej, Weronice Madejskiej, Karolinie Cieślak, Wiktorii Bojanko, Marcinowi Kasińskiemu, Kacprowi Kicie, Dalii Mamos, Weronice Szczerbie, Julii Różańskiej, Jagodzie Rzepkowskiej, Klaudii Rakowskiej, Szymonowi Ostropolskiemu, Julii Jasińskiej, Mikołajowi Kalińskiemu, Pawłowi Koralewskiemu, Patrycji Sudyk, Julii Woś i Aleksandrze Kuczyńskiej.

                  Oprócz wolontariuszy uczniowie ze wszystkich szkół sprzedawali losy loterii fantowej. Oni także wędrowali ulicami naszych miejscowości, zachęcając do kupienia losów,  a czynili to skutecznie, bo sprzedali wszystkie losy, zbierając kwotę 2934,25 zł. Wszystkim dzieciom,  ich opiekunom serdecznie dziękujemy za dar serca,  poświęcony czas i zaangażowanie. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, cieszymy się,  że czują ideę orkiestry i chętnie włączają się w wolontariat niosąc, pomoc słabszym i potrzebującym.

      23 Finał WOŚP juz za nami .... - Obrazek 7

      Przedstawiciel Straży Pożarnej w Gościnie Maciej Hryb z grupą dzieci przedstawił sposób i zasady udzielenia pierwszej pomocy w formie resuscytacji  krążeniowo - oddechowej - przywracania czynności życiowych oraz  pozycję boczną ustaloną.

      W tym roku po raz pierwszy godzinną część Koncertu przenieśliśmy na scenę zewnętrzną. Organizacji tej części podjął się pan Marcin Pawlak, natomiast oprawę muzyczną aranżował pan Bartłomiej Kogut. To właśnie w rytm jego muzyki rozgrzewali się i morsowali nasi MORSjanie. Tak juz zrodziła się tradycja, Finał WOŚP wzbogacił się o niesamowitą atrakcję, zimową kąpiel w strażackich basenach. Na zakończenie 23. Finału WOŚP i pożegnanie zaśpiewały dla nas, jak zwykle ciepło i subtelnie, panie Jagoda Kondziołka, Evelin Piznal i Natalia Nogalska. A potem ..... było już tylko ŚWIATEŁKO DO NIEBA, którego sponsorem, jak co roku był Burmistrz Miasta Gościno, pan Marian Sieradzki.

      Gminny Międzyszkolny Sztab WOŚP w Gościnie bardzo dziękuje za pomoc w organizacji i sponsoring 23. Finału: nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom, wolontariuszom, dzieciom i młodzieży oraz sponsorom i darczyńcom:

      • Burmistrzowi Miasta Gościno – panu Marianowi Sieradzkiemu,
      • Przewodniczącej Rady Miejskiej - pani Barbarze Koleśnikow,
      • pani Grażynie Szcześniak – Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie
      • panu Marcinowi Pawlakowi – podinspektorowi do spraw kultury i sportu, 
      • państwu Magdalenie i Bartłomiejowi Grzesiakom,
      • państwu Małgorzacie i Marcinowi Kantkom,
      • państwu Magdalenie i Arkadiuszowi Kantkom
      • państwu Monice i Rafałowi Kantkom,
      • pani Katarzynie Koziak,
      • panu Ryszardowi Ćwierz,
      • państwu Aleksandrze i Mariuszowi Chrzęstom,
      • państwu Ewie i Radosławowi Klimkowskim,
      • państwu Izabeli i Grzegorzowi Jary,
      • państwu Halinie Buczyk i Sławomirowi Szostak,
      • państwu Markowi i Anecie Buczykom,
      • państwu Jarosławowi Fidos i p. Iwonie Jarmocik,
      • państwu Krystynie i Konstantemu Zielińskim,
      • państwu Annie i Arturowi Szymborskim,
      • państwu Marzenie i Waldemarowi Łoś,
      • panu Bartłomiejowi Kogutowi,
      • państwu Ewie i Andrzejowi Walerychom,
      • panu Krzysztofowi Selerowiczowi i Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościnie,
      • panu Andrzejowi Ziętarze oraz pracownikom Zakładu Usług Komunalnych,
      • pani Kamili Sichau – Dyrektor Banku w Gościnie,
      • panu Stefanowi Orłowskiemu,
      • państwu Monice i Grzegorzowi Kitom,
      • pani Jadwidze Jach,
      • pani Stanisławie Grabia,
      • państwu Kamili i Arkadiuszowi Centkowskim,
      • państwu Magdalenie i Markowi Knopkom,
      • Właścicielom Firmy ROJAN – Państwu Barbarze i Janowi Patruś oraz Alicji i Romanowi Bączyńskim,
      • Właścicielom Firmy Ris z Rościęcina - Państwu Annie i Krzysztofowi Łukasz,
      • panu Romanowi Ostrowskiemu za obsługę sprzętu,
      • pani Irenie Adamskiej za opiekę medyczną,
      • ŚRODOWISKOWEMU DOMU SAMOPOMOCY „Promyk” z Gościna,
      • Sklepikowi Uczniowskiemu „POD PUCHARAMI” działającemu przy Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi.

                  Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich osób, które aktywnie włączyły się w organizację WOŚP i razem z nami wspólnie zagrały, ale możemy i pragniemy im wszystkim SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ.

                  Co roku, przygotowując kolejny Finał WOŚP, zastanawiamy się, czy formuła jego organizacji będzie dalej atrakcyjna dla Państwa, czy ponownie wspólnie spędzimy ten dzień, bawiąc się, licytując i najzwyklej czy będziemy razem. Jest jakiś niesamowity urok tego dnia, druga niedziela stycznia w Gościnie, nawet w wiatr, deszcz czy śnieg jest ciepła, słoneczna i radosna. Ten zimowy dzień zawsze kreujemy wspólnie, dekorując go pięknym uśmiechem, ciepłą barwą, hojnym gestem i najczystszym sercem. W tych dniach nikt niczego nie odmawia, nikt niczego nie utrudnia, każdy niezmiernie życzliwie i szczerze oferuje swoją pomoc i udział. Dlatego nikt z nas nie liczy swojej pracy, swojego czasu i wydanych pieniędzy, bo rekompensatą dla nas jest ta niespotykana atmosfera, za którą jesteśmy niezmiennie i zawsze wdzięczni. Dziękujemy wszystkim za zwykłą obecność, za każdą złotówkę oraz wniesioną radość. Wierzymy, że jak długo będzie GRAŁA OWSIAKOWSKA ORKIESTRA, będziemy mieli czas i chęć bycia razem i spotykania się na kolejnych FINAŁACH. Będziemy dzielili się tym, co mamy najcenniejsze  – sercem, bo tego najbardziej potrzebują chorzy i samotni.

       

      Gminny Międzyszkolny Sztab

      Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gościnie

                     Marlena Fidos

       

    • Rodzice - Dzieciom...
     • Rodzice - Dzieciom...

     • Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chcąc zrobić wyjątkowy prezent swoim pociechom, wychowawczyni  Magdalena Grzesiak oraz rodzice dzieci z klasy I c zorganizowali przedstawienie pt. „Mikołajkowa przemiana”. Na występ zostały zaproszone wszystkie dzieci zarówno ze szkoły, jak i przedszkola, a także grono pedagogiczne i wszyscy pracownicy obsługi.

      Każdy z ciekawością oczekiwał na przedstawienie. Odpowiednio przygotowana sceneria i dobrane rekwizyty tworzyły spójną piękną całość. W tle rozległa się muzyka, a gdy na scenie pojawiła się pierwsza z mam uczniowie z klasy I c  nie dowierzali i nie bardzo wiedzieli co się dzieje? Dzieci ze zdumieniem patrzyły i podziwiały jak rodzice tańczą, śpiewają, recytują wiersze. Ten jedyny przedświąteczny czas pozwolił rodzicom wcielić się w niecodzienne role:


      Rodzice - Dzieciom... - Obrazek 1Rodzice - Dzieciom... - Obrazek 2

      1. Staś z Brzozowego gaju – p. Małgorzata Dybcio,
      2. Anioł – p. Ilona Piekiełko,
      3. Baletnica – p. Beata Ratajczak,
      4. Krasnoludki:
      • p. Ada Borowiecka,
      • p.Agnieszka Kunka,
      • p. Aksana Olesiak,
      • p.Agnieszka Górczewska,  
      • p. Monika Kozicka,
      • p.Magdalena Grzesiak,
      1. Królewna Śnieżka – p. Marta Oczniew,
      2. Kopciuszek – p. Marta Orłowska,
      3. Indianin – p. Ewelina Strychanowska,
      4. Bella - p. Małgorzata Gul,
      5. Mama Stasia z Brzozowego gaju – p. Małgorzata Arent,
      6. Wróżka – p. Anna Szczegielniak,
      7. Święty Mikołaj – p. Arkadiusz Bąk.

      Gościnnie w naszym przedstawieniu wystąpiła p. Aleksandra Kostrubiec, jako czarownica oraz  pan Mikołaj Koleśnikow, jako książe.

      Rodzice - Dzieciom... - Obrazek 3

      Jak widać osób biorących udział w przedstawieniu było spore grono, każdy w odpowiednio przygotowanym stroju do roli. Wszyscy z podziwem  oglądali przedstawienie. Na twarzach dzieci było widać wielkie zdziwienie i radość.

      Rodzice - Dzieciom... - Obrazek 4

      Na koniec  występu wszyscy zaśpiewali wspólną piosenkę pt. „Płatki śniegu” jednocześnie  zapraszając Świętego Mikołaja, który przyniósł dla dzieci słodką niespodziankę. Rodzice zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a ich pociechy nie mogły się doczekać aby uściskać swoje mamy. W tym dniu  w niejednym oku zakręciła się łezka szczęścia.

      Rodzice - Dzieciom... - Obrazek 5

      Jako wychowawczyni  dzieci z klasy I c chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy poważnie potraktowali moją propozycję i tak bardzo zaangażowali się w organizację przedstawienia. Mimo wielu obowiązków rodzice znaleźli czas by uczestniczyć w próbach, zorganizować strój, itd. Muszę przyznać, że wszyscy wykazali się odwagą, pokazali, że można mieć dystans do siebie, dali przykład tego, że potrafią się dobrze bawić, a przy tym doskonale zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne.

      Reasumując „my dorośli” nie bądźmy „tylko i zawsze” widzami, ale czasem aktorami szczególnie dla najmłodszych. Nie ma nic piękniejszego jak uśmiech na twarzy dziecka małego

      .                    Opracowała  Magdalena Grzesiak

    • Podsumowanie Finałów WOŚP...
     • Podsumowanie Finałów WOŚP...

     •  

       

      Nasz Gminny Międzyszkolny SZTAB WOŚP po raz pierwszy wspierał Fundację Jurka Owsiaka w IX Finale w 2001 r. W 2015 roku, czyli w 23. Finale graliśmy po raz 15. Przez 14 lat wspólnie z Państwem zebraliśmy:

      KWOTY OGÓLNE:

      Podsumowanie Finałów WOŚP... - Obrazek 1

      Pieniądze zebrane przez WOLONTARIUSZY:

      Podsumowanie Finałów WOŚP... - Obrazek 2

      ZŁOTY GROSZ zbierany przez dzieci i uczniów szkół i przedszkola:

      1. Zespołu Szkół w Gościnie, 

      2. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Robuniu,

      3. Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Gościnie.

      Podsumowanie Finałów WOŚP... - Obrazek 3

      Liczymy na udział Państwa  w 23. Finale, który odbędzie się 11 stycznia 2015 r. w Hali Sportowej w Gościnie.

      Podsumowanie Finałów WOŚP... - Obrazek 4

       

    • 23. FINAŁ WOŚP
     • 23. FINAŁ WOŚP

     • Gminny Międzyszkolny Sztab WOŚP 2015, tworzą:

      1. Zespół Szkół w Gościnie - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

      2. Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Gościnie

      3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Robuniu

      Współorganizatorzy 23. Finału:

      1. Dom Kultury w Gościnie

      2. Zespół Szkół w Gościnie - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

      NUMER SZTABU:  002557

      SZEF SZTABU: Marlena Fidos

       

      23. FINAŁ WOŚP - Obrazek 1

     • OBCHODY 96 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

     • 11 listopada 2014 roku grupa 10 zuchów z 6. Gromady Zuchowej “Puzzle” z Gościna wzięła udział w kołobrzeskich obchodach Święta Niepodległości. Razem z zaprzyjaźnionymi zuchami i harcerzami z innych drużyn Bałtyckiego Hufca Morskiego w Kołobrzegu uczestniczyły w uroczystej Mszy świętej, następnie przemaszerowały pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie odbywały się dalsze uroczystości. Podczas obchodów zuchy pełniły ważne funkcje - ich zadaniem było wręczenie każdemu uczestnikowi Flagi oraz śpiewnika. Ze swojej funkcji wywiązały się wzorowo. Atrakcją godną uwagi była możliwość zwiedzenia pojazdów wojskowych. Na koniec dzieci poznały poznańską tradycję jedzenia w tym dniu rogali św. Marcina, oczywiście nie obyło się bez degustacji rogali.

     • ZAPAŁKA NIE OGRZEJE

     •  Zapałka nie ogrzeje” to akcja, którą Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej chce zwrócić uwagę na problem biedy, z którą borykają się mieszkańcy naszej diecezji oraz jej konsekwencji. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas podjęli się rozprowadzania specjalnie przygotowanych na tę akcję zapałek, które można było zakupić przed Dniem Wszystkich Świętych przy kościele parafialnym oraz w dniu 1 listopada przed cmentarzem. Pozyskane w ten sposób fundusze, przeznaczono na  dofinansowanie ogrzewania w ubogich gospodarstwach domowych.

      W akcji udział wzięli: Aleksandra Piasecka, Natalia Ślusarek, Wiktoria Milas, Martyna Grzesiak, Julia Stefaniak, Izabela Sobczak, Mateusz Adamczak, Aleksandra Thurow, Zuzanna Pasińska, Nikodem Kawka, Oliwia Kowalik, Weronika Madejska, Agata Maćkowiak.

     • PORZĄDKOWANIE GROBÓW

     • W sobotę 26 października członkowie Szkolnego Koła Caritas spotkali się na miejskim cmentarzu, aby uporządkować opuszczone i zaniedbane groby. Choć dzień był bardzo zimny, nie zniechęcił do przyjścia Izy Sobczak, Zuzi Pasińskiej i Natalki Ślusarek. Dziewczynki z zapałem przystąpiły do sprzątania zaniedbanych miejsc pochówku oraz grabienia liści. Po skończonej pracy zapaliły znicze na znak pamięci o tych, których już z nami nie ma.

     • Lekcja bezpieczeństwa

     • 24 października 2014 r. około południa, szkolną ciszę przerwały trzy długie dzwonki. Tym razem nie był to sygnał kończącej się lekcji. Taki dźwięk oznacza alarm i jednocześnie informuje o zagrożeniu. Dyrektor placówki pani Marlena Fidos ogłosiła alarm i zarządziła ewakuację. Ewakuacja dzieci i pracowników przebywających w budynku Zespołu Szkół w Gościnie przebiegła bardzo sprawnie i bez niepożądanego chaosu. W około 3 minuty wszyscy byli bezpieczni, dzieci ustawione parami na murawie boiska, pod czujną opieką nauczycieli. A jednak, nie wszyscy tak wynikało z raportu złożonego przez panią wicedyrektor placówki Lidię Neumann, brakowało całej klasy 6 a (19 osób) oraz nauczyciela, p. Grażyny Ulikowskiej. Taką też informację przekazała p. dyrektor Marlena Fidos dowódcy akcji. Dokładny meldunek brzmiał:

      Silny wiatr zerwał dach, nad holem głównym nastąpiło tąpnięcie sufitu. Źródło ognia zostało zlokalizowane w kilku miejscach: w pokoju nauczycielskim, archiwum (II pietro) i na holu przy sekretariacie. Zwałowisko gruzu odcięło salę nr 18 położona na holu głównym. W sali tej zostały uwięzione dzieci wraz z nauczycielem. Szkoła jest cała zapylona, trudno oddychać.

      Od początku ogłoszenia alarmu mieliśmy kontakt z uwięzionymi osobami. Pani Grażyna telefonicznie informowała nas o sytuacji w sali. Były złamania kończyn, otarcia, stłuczenia ale nikomu nie zagrażało nic poważniejszego.

      Ratownicy profesjonalnie przystąpili do akcji, rozpoznali sytuację, ugasili ogień, odgruzowali pomieszczenia. Strażacy bardzo sprawnie uwolnili uwięzionych w sali uczniów i nauczyciela. Na rękach wynieśli poszkodowane dzieci. Po wykonaniu czynności ratowniczo – gaśniczych nastąpiło zakończenie akcji i przekazanie budynku dyrekcji szkoły. W akcji brała udział Straż Miejska w Gościnie oraz czerty jednostki straży pożarnej: OSP Gościno, OSP Wartkowo, OSP Robuń oraz OSP Ramlewo.

      Dramatyczna sytuacja na szczęście miała charakter ćwiczeń. W kalendarz naszej placówki wpisał się już na stałe alarm próbny. Praktyczne przypomnienie przepisów przeciwpożarowych, dróg ewakuacyjnych, jak do tej pory były na szczęście wyłącznie aktywną lekcją bezpieczeństwa.

      Ćwiczenia odbyły się sprawnie ale niestety nie dopisała nam pogoda, zmarzliśmy i to bardzo. Dlatego podwójnie dziękujemy panu Bartłomiejowi Grzesiakowi za przygotowanie dla nas ciepłej i smacznej zupy pomidorowej.

      Szczególne podziękowania przekazujemy Komendantowi Straży Miejskiej w Gościnie panu Mirosławowi Zalewskiemu za opracowanie dramatycznego scenariusza ale przede wszystkim za zorganizowanie i przeprowadzenie alarmu próbnego. Dziękujemy wszystkim strażakom za udział w naszych ćwiczeniach. 

     • Być Aniołem – obiecuję … konkurs poezji religijnej

     • Szkolny etap Konkursu Poezji Religijnej „Być Aniołem – obiecuję..” odbył się 9 października 2014 r.  W konkursie  uczestniczyło 20 uczniów. Repertuar  wierszy był różnorodny i ciekawy, odpowiednio dobrany do wieku, temperamentu i umiejętności uczestników. Komisja konkursowa w osobach: Renata Maksymiuk i Izabela Sidorowska wyłoniła zwycięzców, którzy reprezentowali naszą szkołę w kolejnym etapie odbywającym się w Koszalinie.

      W grupie klas I – III:

      Natalka Siwek – klasa I a

      Antosia Cyrklewicz – klasa II a

      Maksymilian Kołodziejski – klasa II a

      W grupie wiekowej klas IV – VI:

      Jagoda Bieńko – klasa IV b

      Aleksandra Piasecka – klasa V b

      Dominika Kostecka – klasa VI b

      Komisja również wyróżniła kilka interpretacji:

      Hannę Borkowską z klasy I a

      Dominika Juszczaka z klasy V a

      Roksanę Felińską z klasy IV a

      Kolejny IX Etap Turnieju Recytatorskiego Twórczości Religijnej odbył się 18 października 2014 roku w Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Uczestnicy konkursu prezentowali swoje wiersze w określonych grupach wiekowych. Komisja oceniała: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Nasi uczniowie zaprezentowali swoje interpretacje następujących utworów:

      Natalka Siwek: "Święty Franciszek" – M. Szyszkowa

      Antosia Cyrklewicz: "Pytały dzieci o Pana Boga" – M. Nawrocka

      Maksymilian Kołodziejski: "Rozumiem" – M. Nawrocka

      Jagoda Bieńko: "Anioł stróż" – N. Roztrowski i "Podwyższenie Krzyża świętego" – H. Ożogowska

      Aleksandra Piasecka: "Bajkowa garderoba" – M. Nawrocka

      Dominika Kostecka: "Nawet gdyby...list do św. Mikołaja" – M. Nawrocka i "Lis Przechera" – J. Myślińska

      W grupie klas młodszych nasi uczniowie uzyskali: III miejsce Maksymilian Kołodziejski i Natalia Siwek, Antosia Cyrklewicz zdobyła wyróżnienie.

      W grupie starszej II miejsce przyznano Dominice Kosteckiej i Aleksandrze Piaseckiej, wyróżniono Jagodę Bieńko.

      Najlepsi recytatorzy wystąpili w koncercie laureatów. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomem i książką.

    • Wydarzyło się - z życia gościńskiej podstawówki
     • Wydarzyło się - z życia gościńskiej podstawówki

     • Niecodzienne wydarzenie towarzyszyło otwarciu sportowego roku w szkole w dniu 10 września, a mianowicie za sprawą Fundacji Aktywnej Rehabilitacji uczniowie gościli złotych i srebrnych medalistów paraolimpiady w osobach: pana Radosława Stańczuka, Grzegorza Pluty i Arka Jobrowskiego.

      Goście nie tylko opowiedzieli o swojej ciężkiej pracy i drodze do sukcesu, ale również pokazali szermiercze walki, specjalistyczny sprzęt, profesjonalne sędziowanie. Komendy zapadły w pamięci uczestników warsztatów ćwiczebnych, w których wzięli udział uczniowie spędzający swoje życie na wózku jak również sprawni uczniowie, m.in. Roksana Felińska (kl. IV a), Natalia Lewandowska (kl. V a), Jakub Sucharzewski (kl. IV a), którzy na czas ćwiczeń zasiedli na wózkach.


      Wydarzyło się - z życia gościńskiej podstawówki - Obrazek 1


      Utrzymanie szpady, rytuał powitania z zawodnikiem oraz walka wzbudzały wiele emocji. Najważniejsze jednak było motto spotkania „Bądźmy razem” i znamienne słowa „ można przegrać, ale nie można się poddawać.”

      Wydarzyło się - z życia gościńskiej podstawówki - Obrazek 2   Wydarzyło się - z życia gościńskiej podstawówki - Obrazek 3

      Wspólnie spędzony czas dowiódł, że każdy może odnieść sukces na miarę swoich możliwości, ale wymaga to poświęcenia, trudu, pracy i treningu oraz wsparcia osób bliskich, przyjaciół i kolegów. Każdy z nas może sięgnąć swoich szczytów, jeśli towarzyszą im marzenia, pasje i zabawa.

      Wydarzyło się - z życia gościńskiej podstawówki - Obrazek 4   Wydarzyło się - z życia gościńskiej podstawówki - Obrazek 5

       

      Powodzenia!!!
      Grażyna Ulikowska