• Ślubowanie - relacja

     • Jednym z ważniejszych i szczególnych wydarzeń  w szkole jest przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet braci uczniowskiej.

      Właśnie 26 września 2014 r., w obecności przyjaciół szkoły, starszych kolegów i koleżanek, nauczycieli i oczywiście zgromadzonych rodziców, 59 „pierwszaków” ślubowało na sztandar szkoły.
      Uczniowie przyrzekali uczyć się pilnie, szanować rodziców i pracowników szkoły.
      Ślubowali być dobrymi kolegami i koleżankami a także przyjaciółmi zwierząt i roślin. Obiecali rodzicom i nauczycielom sprawiać radość swoją nauką i zachowaniem.

      Ślubowanie - relacja - Obrazek 1

      Ślubowanie - relacja - Obrazek 2

      Ślubowanie na sztandar złożyli:

      Uczniowie klasy I a

      1. Borkowska Hanna
      2. Siwek Natalia


      Uczniowie klasy I b

      1. Dalecka Natalia
      2. Daśko Igor


      Uczniowie klasy I c

      1. Borowiecka Amelia
      2. Wojda Hubert
        

      Ślubowanie - relacja - Obrazek 3   Ślubowanie - relacja - Obrazek 4   Ślubowanie - relacja - Obrazek 5

       

      Nierozłącznym ceremoniałem ślubowania jest akt pasowania uczniów tradycyjnym drewnianym ołówkiem. Ceremonii pasowania uczniów dokonała pani dyrektor  p. Marlena Fidos oraz wicedyrektor p. Lidia Neumann. Każde dziecko z osobna zostało przyjęte do braci uczniowskiej ze słowami „przyjmuję Cię w poczet uczniów tej szkoły”.  W dowód tak ważnego wydarzenia każdy pierwszak otrzymał Akt Pasowania.

       

      Ślubowanie - relacja - Obrazek 6

       

      Uroczystość zakończyła się występem artystycznym  pierwszaków przygotowanym pod kierunkiem wychowawców.

      W imieniu Dyrekcji, uczniów, pracowników szkoły chcielibyśmy życzyć najmłodszym uczniom dużo radości z codziennej podróży w cudowny świat nauki oraz wielu przyjaciół.

    • Wielkie kasztanobranie
     • Wielkie kasztanobranie

     • Zbiórka trwa do 30 października 2014 r.

       

      Zachęcamy wszystkich uczniów do zbierania kasztanów i przynoszenia ich do szkoły. W miarę możliwości prosimy o ich zważenie. Pamiętajcie, zostawiamy kasztany w swoich salach lekcyjnych lub u woźnych.

      Zebrane kasztany przekazujemy firmie farmaceutycznej. W nagrodę dla klasy, która zbierze największą liczbę kasztanów ufundowaliśmy wycieczkę do Kołobrzegu.

      Pozyskane fundusze przeznaczamy na cele samorządu uczniowskiego.

       

      UWAGA: Unikamy plastikowych worków i reklamówek.

      Dziękujemy.  

    • Audycje umuzykalniające pod patronatem Filharmonii Koszalińskiej
     • Audycje umuzykalniające pod patronatem Filharmonii Koszalińskiej

     • Już jutro w naszej szkole odbędzie się pierwsza z wielu zaplanowanych audycji umuzykalniających, których patronatem jest Filharmonia Koszalińska.
      Muzycy Filharmonii Koszalińskiej przedstawią audycję pt. "ZE SKARBCA MUZYKI POLSKIEJ", w której udział wezmą klarnet, wiolonczela i akordeon. Do całości zaplanowany jest odpowiedni komentarz prelegenta.

    • Zajęcia świetlicowe
     • Zajęcia świetlicowe

     • W roku szkolnym 2014/2015 organizując czas pracy swietlicy staraliśmy się dostosować do potrzeb i oczekiwań rodziców i dzieci. 
      Na podstawie złozonych przez Państwa wniosków opracowano godziny funkcjonowania świetlicy.

       

      poniedziałek: 6.45 - 8.00 oraz 12.30 - 15.30 (nr kolejny lekcji: 0, 6, 7, 8)
      wtorek:  6.45 - 8.00 oraz 11.30 - 15.30 (nr kolejny lekcji: 0, 5, 6, 7, 8)
      środa:  6.45 - 8.00 oraz 11.30 - 15.30 (nr kolejny lekcji: 0, 5, 6, 7, 8)
      czwartek: 6.45 - 8.00 oraz 11.30 - 15.30 (nr kolejny lekcji: 0, 5, 6, 7, 8)
      piątek:  6.45 - 8.00 oraz 11.30 - 14.30(nr kolejny lekcji: 0, 5, 6, 7)

      Warunkiem uczestniczenia ucznia w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły lub wychowawcy wniosku dostępnego w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej do pobrania klikając TUTAJ

       

       

       

       

      REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

       

      Świetlica jest integralną częścią szkoły. Uczęszczają do niej dzieci z klas  0 - 6,

      które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy obojga rodziców.

       

       

      1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach:
      poniedziałek: 6.45 - 8.00 oraz 12.30 - 15.30 (nr kolejny lekcji: 0, 6, 7, 8)
      wtorek:  6.45 - 8.00 oraz 11.30 - 15.30 (nr kolejny lekcji: 0, 5, 6, 7, 8)
      środa:  6.45 - 8.00 oraz 11.30 - 15.30 (nr kolejny lekcji: 0, 5, 6, 7, 8)
      czwartek: 6.45 - 8.00 oraz 11.30 - 15.30 (nr kolejny lekcji: 0, 5, 6, 7, 8)
      piątek:  6.45 - 8.00 oraz 11.30 - 14.30(nr kolejny lekcji: 0, 5, 6, 7)
       
      1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej lub też w sekretariacie szkoły. W pierwszej kolejności uczniowie, którzy:

      a)      korzystają ze szkolnego transportu,

      b)      oboje rodzice pracują,

      c)      dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego mogą być zapisane, jeśli świetlica będzie miała warunki właściwej organizacji opieki.

      1. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy na bieżący rok szkolny składane są co roku w  sekretariacie szkoły lub u wychowawców. Wnioski bez wszystkich wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.
      2. Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadania wolnych miejsc w świetlicy szkolnej.
      3. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej rozpatruje komisja powołana przez dyrektora na każdy rok szkolny.
      4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
      5. Wniosek musi zawierać między innymi: aktualne telefony kontaktowe oraz wszelkie dodatkowe informacje o problemach dziecka (zdrowotnych, wychowawczych oraz wszelkich przeciwwskazaniach).
      6. Wychowawcy przede wszystkim odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, które aktualnie przebywają w świetlicy szkolnej oraz za organizacyjną stronę wydawania obiadów i spożywania ich przez dzieci.
      7. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie, samodzielnie także wracają na świetlicę.
      8. Opiekę nad grupą pełnią wychowawcy.
      9. W świetlicy obowiązują wewnętrzne kontrakty regulujące zasady zachowania oraz motywowania dzieci przez wychowawców. Są one redagowane wspólnie 
       z dziećmi i obowiązują w danym roku szkolnym.
      10. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas 
       o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny zachowania.

       

      Informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy znajdują się na stronie internetowej szkoły http://spgoscino.pl/ oraz na tablicach ogłoszeniowych na terenie szkoły. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać do dyrektora szkoły.

       

      Kontakt:

      1. Telefon szkoły: 94 35 12 156, 601 840 030.
      2. Email: dyrektor@spgoscino.pl lub sekretariat@spgoscino.pl.

       

       

     • Harmonogram dowozów ZS Gościno

     • Harmonogram dowozów obowiązujący od dn. 1 września 2014 r. 
       


      Harmonogram jest dostępny w szkole, u kierowców oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

       

      Kierunek odwozu
      PONIEDZIAŁEK
      WTOREK
      ŚRODA
      CZWARTEK
      PIĄTEK
      PRZYWÓZ
      ODWÓZ
      PRZYWÓZ
      ODWÓZ
      PRZYWÓZ
      ODWÓZ
      PRZYWÓZ
      ODWÓZ
      PRZYWÓZ
      ODWÓZ
      Kierowca: Mieczysław Madejski
      Ołużna
      6:45
      12:55 14:40
      6:45
      12:55 14:40
      6:45
      12:55 14:40
      6:45
      12:55 14:40
      6:45
      12:55 13:40
      Ząbrowo
      7:15
      7:15
      7:15
      7:15
      7:15
      Lubkowice
      7:15
      7:15
      7:15
      7:15
      7:15
      Kamica
      7:40
      7:40
      7:40
      7:40
      7:40

       

       

      Kierunek odwozu
      PONIEDZIAŁEK
      WTOREK
      ŚRODA
      CZWARTEK
      PIĄTEK
      PRZYWÓZ
      ODWÓZ
      PRZYWÓZ
      ODWÓZ
      PRZYWÓZ
      ODWÓZ
      PRZYWÓZ
      ODWÓZ
      PRZYWÓZ
      ODWÓZ
      Kierowca: Tadeusz Frankowski
      Karkowo
      6:45
      12:55 14:40
      6:45
      12:55 14:40
      6:45
      12:55 14:40
      6:45
      12:55 14:40
      6:45
      12:55 13:40
      Myślino
      7:00
      7:00
      7:00
      7:00
      7:00
      Gościno Dwór
      7:05
      7:05
      7:05
      7:05
      7:05
      ZSGŻ Gościno
      7:05
      7:05
      7:05
      7:05
      7:05
      Skronie
      7:20
      7:20
      7:20
      7:20
      7:20
      Mołtowo
      7:30
      7:30
      7:30
      7:30
      7:30
      Pławęcino
      7:40
      7:40
      7:40
      7:40
      7:40
      Odwóz SP Gościno
      15:30
      15:30
      15:30
      15:30
      14:40
      ODWÓZ GIMNAZJALNY
      14:40, 15:30
      14:40, 15:30
      14:40, 15:30
      14:40, 15:30
      13:40, 14:40

       

      Dodał: P.G.

       

    • Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole
     • Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole

     • Kadra naszej szkoły przygotowała wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, na które serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów!
      Mamy nadzieję, że każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

       

      Lp.

      Nazwa zajęcia pozalekcyjnego Klasa Ilość godzin  Nauczyciel prowadzący
      1.       Koło wokalne  Uczniowie chętni  2 Joanna Dylawerska 
      2.       Koło małych form teatralnych  Uczniowie chętni 2 Małgorzata Frankowska  Urszula Skrety Joanna Dylawerska 
      3.       Koło polonistyczne  5 - 6  3 Irena Jelonek 
      4.       Koło matematyczne  II - III 2 Małgorzata Frankowska 
      5.  Koło matematyczne  6 a  1 Katarzyna Ziemkiewicz 
      6 b 1 Mikołaj Koleśnikow 
      6.       Koło dekoratorskie  Uczniowie chętni 2 Edyta Bieńko 
      Bogusława Lebowska     
      7.       Koło szachowe  Uczniowie chętni 1 Edyta Bieńko 
      8.       Koło języka niemieckiego  I - III  1 Anna Juszczak 
      IV - V 1 Anna Juszczak 
      9.       Koło języka angielskiego  6 ab  2 Zygmunt Piznal 
      10.         Koło przyjaciół biblioteki   Uczniowie chętni 1 Urszula Skręty 
      11.         SKS  Chętni uczniowie    2 Lidia Neumann
      12.         Zajęcia dla dzieci z dysleksją  zgodnie z wytycznymi PPP 1 Małgorzata Sękalska 
      13.         Zajęcia logopedyczne  I - II  1 Małgorzata Sękalska 
      14.         Zajęcia logopedyczne  zgodnie z wytycznymi PPP 2 Anna Bohdan 
      15.         Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  3 ab 1 Grażyna Sieradzka 
      16.         Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  3 ab  1 Grażyna Sieradzka 
      17.         Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  2 ab 1 Katarzyna Monastyrska - Kubicka 
      18.         Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  2 ab  1 Katarzyna Monastyrska - Kubicka
      19.         Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  1 abc 1 Magdalena Grzesiak 
      20.         Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  1 abc  1 Magdalena Grzesiak 
      21.         Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze    1 Irena Jelonek
      22.         Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  4 ab 1 Maria Kuks 
      23.         Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  5 ab 1 Maria Kuks 
      24.         Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki  4 ab 1 Katarzyna Ziemkiewicz
      25.         Terapia  zgodnie z wytycznymi PPP 2 Dorota Rzewucka
      26.         Rehabilitacja  według potrzeb 2 Grażyna Ulikowska 
      27.         Zespół dydaktyczno wyrównawczy z języka angielskiego  IV - VI  1 Magdalena Błaszkiewicz 
               

       

       

      Dodał: P.G.

     • Zebranie z rodzicami

     • Drodzy Rodzice
       
      Dyrekcja Zespołu Szkół w Gościnie - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
      zaprasza na ogólnoszkolne zebranie z rodzicami oraz spotkanie z wychowawcą klasy.
       
      Zebranie odbędzie się 11 września 2014 r. (czwartek), o godz. 16.30.
      Prosimy o Państwa obecność.
       
      Dyrekcja Szkoły
       
      Dodał P.G.
    • Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania”
     • Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania”

     • INFORMACJA

      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie dot. wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego w roku szkolnym 2014/2015

       

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, iż Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. przedłużono wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

      Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

      W ramach Programu możliwe jest m.in. nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej z gorących posiłków bezpośrednio w stołówkach szkolnych.

      Pomoc w formie nieodpłatnych posiłków przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwoty 684,00 zł (netto).

      Do wniosku należy udokumentować wszelkie dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

      Ustawa przewiduje także możliwość przyznania pomocy mimo braku spełniania kryterium dochodowego. Ma to miejsce w sytuacji, gdy dziecko bądź uczeń wyraża chęć korzystania z darmowych posiłków. Dyrektor ma wówczas obowiązek poinformowania ośrodka pomocy społecznej o zaistnieniu okoliczności uzasadniających przyznanie wsparcia. Nie ma wówczas konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Należy podkreślić, że w tych sytuacjach - pomoc przyznawana jest wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

      Wnioski wraz z wymaganą do sprawy dokumentacją należy składać w siedzibie GOPS Gościno (parter, pok. nr 2 i 3), codziennie w godz. od 7.00 do 11.00.

      Szczegółowych informacji na temat zasad i możliwości korzystania z w/w Programu udzielają pracownicy socjalni GOPS Gościno – tel. 94 35 120 89 lub 94 35 131 22.

       

      Dodał: P.G.

    • Dziennik Elektroniczny
     • Dziennik Elektroniczny

     • Szanowni Rodzice!
      Informujemy Państwa, że w roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole będzie funkcjonować Dziennik Elektroniczny

      Dzięki takiemu rozwiązaniu będą mieli Państwo bezpośredni dostęp do najbardziej istotnych informacji dotyczących pobytu dziecka w szkole. 

      Dziennik Elektroniczny to:

      • dostęp do listy obecności na zajęciach
      • dostęp do informacji o ocenach cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów
      • dostęp do informacji o przewidywanych ocenach na koniec semestru i roku szkolnego
      • informacje nt. organizacji zajęć, życia klasy, wydarzeń szkolnych
      • informacje nt. spotkań z rodzicami
      • informacje dotyczące spraw dziecka i klasy
      • bieżący kontakt z wychowawcą

       

      Prosimy Państwa o podjęcie decyzji dotyczącej korzystania z Dziennika Elektronicznego i złożenia deklaracji.
      Wypełnione deklaracje należy złożyć do wychowawcy najpóźniej do dnia 30 września 2014 r. 

      Wysokość składki za korzystanie z Dziennika Elektronicznego wynosi:

      • 22 zł. - za jedno dziecko
      • 35 zł. - za dwoje lub więcej dzieci

       

      Opłaty należy dokonać u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

      Po zadeklarowaniu i opłaceniu składki otrzymacie Państwo kody dostępu do Dziennika Elektronicznego.

      Deklaracja do pobrania w linku poniżej.
      DEKLARACJA

      W przypadku braku możliwości wydrukowania deklaracji, gotowy druk dostępny jest w sekretariacie szkoły.

      Dodał: P.G.

    • Pasowanie na Ucznia
     • Pasowanie na Ucznia

     • Ceremonia ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych odbędzie się  w  dniu 26 września 2014 r., godz. 10.00.

       

       

      Dodał: P.G.

       

       

    • Wychowawstwa i przydział sal
     • Wychowawstwa i przydział sal

     • Wychowawstwa oraz przydział sal lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015

      Klasa I a – wychowawca p. Anna Bohdan, sala nr 25 – I piętro 
      Klasa I b – wychowawca p. Joanna Dylawerska, sala nr 26 – I piętro
      Klasa I c – wychowawca p. Magdalena Grzesiak, sala nr 22– I piętro

      Klasa II a – wychowawca p. Małgorzata Frankowska, sala nr 20 – czerwony hol
      Klasa II b – wychowawca p. Małgorzata Sękalska, sala nr 30 – II piętro

      Klasa III a – wychowawca p. Katarzyna Monastyrska – Kubicka, sala nr 22– I piętro
      Klasa III b – wychowawca p. Grażyna Sieradzka, sala nr 25 – I piętro

      Klasa IV a – wychowawca p. Grażyna Ulikowska, sala nr 21 – czerwony hol
      Klasa IV b – wychowawca p. Aleksandra Kostrubiec, sala nr 16 – parter 

      Klasa V a – wychowawca p. Dorota Rzewucka, sala nr 18 – główny hol 
      Klasa V b – wychowawca p. Maria Kuks, sala nr 19 – czerwony hol

      Klasa VI a – wychowawca p. Irena Jelonek, sala nr 23 – I piętro 
      Klasa VI b – wychowawca p. Edyta Bieńko, sala komputerowa – II piętro 

    • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015
     • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

     • Drodzy Rodzice i Uczniowie !

      W dniu 1 września 2014 r. rozpoczynany rok szkolny 2014/2015.

       

       

      Harmonogram uroczystości:

      1. godz. 9.00 – apel inaugurujący rok szkolny,
      2. ok. godz. 10.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami.

       

       

      Rozkład jazdy autokarów szkolnych w dniu 1 września 2014 r. 

                                  Kierowca: Tadeusz Frankowski

      Miejscowość

      Godzina przyjazdu

         Karkowo

      godz.  7.45

         Myślino

      godz.  8.00

         Gościno Dwór

      godz.  8.05

         ZSGŻ w Gościnie

      godz.  8.10

         Skronie

      godz.  8.20

         Mołtowo

      godz.  8.30

         Pławęcino

      godz.  8.40

       

                                  Kierowca: Mieczysław Madejski

      Miejscowość

      Godzina przyjazdu

         Ołużna

      godz. 8.10 – 8.20

         Ząbrowo

      godz.  8.25

         Lubkowice

      godz.  8.35

         Kamica

      godz.  8.40

       

      Dzieci z oddziałów "0", w dniu 1 września 2014 r. przyjeżdżają na godz. 9.00, czyli według ww. rozkładu.

       

      Odwóz dzieci dojeżdżających nastąpi zaraz po zakończeniu uroczystości.

      Uczniowie, do odjazdu autobusów czekają pod opieką nauczyciela świetlicy.

       

      Dodał: P.G.

     • Podsumowanie projektu WIATRAKOWE IMIONA

     •  

        Podsumowanie projektu WIATRAKOWE IMIONA - Obrazek 1

       

      Konkurs pt .„WIATRAKOWE IMIONA” rozstrzygnięty! Główny sponsor projektu – Energa – jest fundatorem nagród dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gościno.

      Wśród „Wiatrakowych imion” największą popularność zyskały imiona:

       

       -      Ambroży,

       -      Antoni,

       -      Avatar,

       -       Andrzej,

       -      Adam,

       -      Aleksander,

       -      Ariel,

       -      Amadeusz,

       -      Arkadiusz,

       -      Aksel.

      Poza indywidualnymi nagrodami dzieci, nagrodą dla wszystkich uczestników jest wzbogacenie bazy szkolnej w sprzęt telewizyjny.

      W konkursie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii zmagania odbywały się  na poziomie poszczególnych klas  IV – VI. W I etapie wystartowało 120 uczniów.  W finałach udział wzięło 42 uczniów.

      Laureaci  KONKURSU WIEDZOWEGO, to:

       

      SP Gościno

      SP Robuń

      klasa

      LP.

      Nazwisko i imię

      Nazwisko i imię

      IV

      1

      Jachimowicz Wiktor

      Chałas Anna

      2

      Adamczyk Martyna

      Sienkiewicz Klaudia

      3

      Buczyk Julia

      Jasińska Julia

       

      V

      1

      Adamczak Mateusz

      Woźniak Paweł

      2

      Odymała Oliwia

      Kuczyńska weronika

      3

      Milas Wiktoria

      Panecki Michał

      4

      Kostecka Dominika

       

       

      VI

      1

      Hines Nordine

      Polan Karol

      2

      Plata Dominika

      Szczerba Julia

      3

      Pietrasik Maria

      Bober Szymon

      4

      Słoboda Katarzyna

       

                 

                  Konkurs plastyczny był wielkim wyzwaniem dla młodych artystów. Celem konkursu było poznanie i rozpowszechnienie wśród dzieci korzyści z odnawialnych źródeł energii.

       

       

      Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Bogusławy Lebowskiej oceniała prace pod kątem właściwego ujęcia tematu, pokazania korzyści z OZE, kompozycji pracy, kolorystyki i walorów estetycznych.  Spośród 170 prac plastycznych   jury nagrodziło 18 i przyznała 7 wyróżnień. Lista laureatów konkursu przedstawia się następująco:

       

      Lp.

      Miejsce

      Nazwisko i imię

      Klasa

      1

      I

      Kot Zuzanna

      I a

      2

      Bieńko Jagoda

      III b

      3

      Wilk Julia

      III b

      4

      Linkiewicz Martyna

      VI b

      5

      Hines Nordine

      VI b

      1

      II

      Bogdan Joanna

      I a

      2

      Kantek Maria

      I a

      3

      Osiadacz Aleksandra

      IV a

      4

      Piasecka Aleksandra

      IV b

      5

      Plata Dominika

      VI b

      6

      Araszewska Kaja

      VI b

      1

      III

      Cyrklewicz Maria

      I a

      2

      Gierasimow Zuzanna

      I a

      3

      Wach Alicja

      III b

      4

      Felińska Roksana

      III b

      5

      Wojda Martyna

      V b

      6

      Grzesiak Martyna

      V b

      7

      Jarosz Julia

      V  SP Robuń

       

      Wyróżnienia zdobyli:

      Lp.

      Nazwisko i imię

      Klasa

      1

      Skrzypczak Bartek

      I a

      2

      Stasiewicz Julia

      I a

      3

      Kita Martyna

      IV a

      4

      Słoboda Aleksandra

      IV a

      5

      Kostecka Dominika

      V b

      6

      Daśko Maciej

      VI b

      7

      Grzelak Tamara

      V a

       

           Cenne indywidualne nagrody oraz wyróżnienia wraz z dyplomami zostały przekazane uczniom na wspólnym spotkaniu w ZS w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi.

                                                                                     

      Grażyna Ulikowska

       

       

      Edytował: P.G. 27.08.2014

    • Burmistrz Gościna Marian Sieradzki o odnawialnych zródłach energii.
     • Burmistrz Gościna Marian Sieradzki o odnawialnych zródłach energii.

     • W ramach projektu Wiatrakowe imiona pod patronatem ENERGA został przeprowadzony wywiad z burmistrzem  Gościna panem mgr inż. Marianem Sieradzkim na temat  odnawialnych źródeł energii OZE.

      U:  Kto był pomysłodawcą powstania farm wiatrakowych? 

      B: Pomysł powstania farm wiatrakowych sięga roku ok. 2000. Jako pierwsza zgłosiła się do nas niemiecka firma Ener Trac i zaproponowała budowę na terenie Gminy Gościno  kilkudziesięciu wiatraków. Wówczas zostało opracowane studium wykonalności projektów, czyli na mapie Gminy zostały naniesione obszary, w których miały powstać wiatraki. Wyznaczono 13 miejsc, na których terenie miało być wybudowanych 60 wiatraków. I to był początek. Po prostu zgłosiła się firma ,która chciała w to zainwestować. 

      U: Skąd sprowadzane są materiały do budowy wiatraków i kto je refunduje? 

      B: Jeżeli chodzi o budowę siłowni wiatrowych, to budują je firmy prywatne, płacą za nie i stawiają. Największym producentem w Europie jest duńska firma FesTas. Część naszych  wiatraków (chodzi tu o podstawę ,czyli rurę)  produkowanych jest w Polsce, m. in. w Stoczni Szczecińskiej. Natomiast śmigła wytwarzane są w Goleniowie. Niektóre firmy produkujące części siłowni wiatrowych mają dofinansowanie z Unii Europejskiej ,ale nie wszystkie.

      U: Jaki jest koszt budowy jednego wiatraka? 

      B: Ciężko jest podać precyzyjne koszty , ponieważ wszystkie firmy te koszty mają utajnione , natomiast mówi się  szacunkowo, że koszt budowy wiatraka, to jest  2 mln euro. Obecnie, na terenie naszej gminy, znajdują sie wiatraki o sile 2MW. Mają powstać 3 nowe wiatraki o bardzo dużej sile - aż 5 MW, a koszt ich budowy jest troszeczkę wyższy, ok. 5 mln euro.

      U: A gdzie miały by się znajdować te 5 MW wiatraki? 

      B: W rejonie między Ramlewem a Słowenkowem.

      U: Ile czasu zajmuje ich budowa i wszystkie formalności z nimi związane? 

      B: Od rozpoczęcia ,czyli decyzji środowiskowej, aż do postawienia farmy wiatrowej jest minimum 2 lata  lub nawet dłużej.

      U: Czy wiatraki wymagają konserwacji i na czym ona polega? 

      B: Tak ,tak wymagają konserwacji ,dlatego już na etapie ich budowy, firmy pilnują, aby był dobry dojazd do wiatraków, przynajmniej kilkadziesiąt m2 ,ponieważ  do konserwacji potrzebne są olbrzymie dźwigi. 

      Do podstaw konserwacji należą:

      *przeglądy okresowe 

      * przeglądy instalacji wewnętrznej 

      * przeglądy zewnętrzne tj. malowanie, mycie 

      * przeglądy śmigieł , turbiny. Wszystko, co się dziej z wiatrakami, jest monitorowane na bieżąco. W najważniejszych miejscach zainstalowane są kamery. 

      U:A co z polami ,które znajdują się wokół wiatraków? 

      B:Samym uprawom to nie przeszkadza. Jedyną niedogodnością są drogi dojazdowe. 

      U:Kto jest właścicielem farm wiatrowych na terenie naszej gminy? 

      B:Na terenie naszej gminy właścicielami są dwie firmy: jedna to jest szczecińska a druga francuska. 

      U:To znaczy ,że ostatecznie propozycja od niemieckiej firmy została odrzucona? 

      B:Ta firma Ener Trac  sporządziła  studium wykonalności budowy wiatraków, zrezygnowała , odsprzedała ten projekt dla szczecińskiej firmy . Ta firma dokończyła projekt i sprzedała go francuskiej firmie. 

      U:Jakie korzyści przynoszą farmy wiatrowe naszej gminie? 

      B:Bardzo duże. Dostajemy duże podatki, w granicach ok. 4 mln zł. 

      U:Ile lat można korzystać z jednego wiatraka i w czyim zakresie będzie ich rozebranie? 

      B:Umowy na dzierżawę gruntów są zawarte na 25 lat, ale istnieje możliwość ich przedłużenia. Ja osobiście nie wierzę ,że za 25 lat ktoś je rozbierze, bo budowle stalowe śmiało wytrzymują 100 lat,  w związku z tym uważam ,że te umowy będą kilkakrotnie przedłużane. Firma, która je wybudowała, jest zobowiązana je rozebrać. Sądzę, że jeszcze długo będziemy korzystać z farm wiatrowych. Jest to bardzo ekologiczna energia, z tym że wymieniane będą turbiny czy śmigła.

      U: Co Pan sądzi o szkodliwości wiatraków pod kątem emigrujących ptaków?

      B: ja nie wierze w to, że ptak uderzy w śmigło. Jeżeli tak by było, to już dawno, zmieniono by konstrukcję wiatraków. Dziś, jest bardzo dużo linii wysokiego napięcia, ptak może w nie uderzyć. Ptaki, tak samo jak ludzie, są narażone na wszelakie niebezpieczeństwa. Najwięcej szkody dla ptaków wywołują ekrany akustyczne przy drogach. Ptak rozpędza się i uderza w nie, bo ekran jest przezroczysty jak szyba. Uważam, że tego zagrożenie dla ptaków nie ma. Myślę, że największym zagrożeniem, nie rozpoznanym do końca, jest oddziaływanie elektro-magnetyczne. Tak jak z telefonii komórkowej, już wiadomo mniej więcej, jakie natężenia są szkodliwe dla ludzi. Do dziś toczy się dyskusja, czy telefon komórkowy jest szkodliwy dla ludzi. Nikt jeszcze tego odważnie nie powie. A jednak używamy ich na co dzień i nikt o tym nie mówi. Jeżeli chodzi o szkodliwość wiatraków, to bardziej bałbym się mikrofalówki. Chętnie mówimy  o szkodliwości wiatraków, a nie mówimy o tym, co mamy w domu.

      U:A co Pan sądzi o zmianie krajobrazu przez wiatraki?

      B: To jest kwestia gustu. Niektórym podobają się świecące światła wiatraków a niektórym już nie.

      U:Z jakiego powodu odległość między wiatrakami a terenami zamieszkałymi jest taka mała?

      B: Kiedy zaczęliśmy budować wiatraki, ta odległość, według prawa była mniejsza.

      Zgłosił się do nas Pan, który wyraził chęć wybudowy farm wiatrakowych, na jego gruncie. Dziś trwa dyskusja, jaka to powinna być odległość. Każdy, kto chce budować je na swoim gruncie, musi spełnić jeden warunek, mianowicie hałas dobiegający do najbliższego budynku, po godzinie 19.00 nie powinien przekraczać 42 decybeli. Jeżeli ten warunek spełni, starosta musi wydać pozwolenie na budowę.

      Ten warunek został spełniony, dlatego właśnie odległość wiatraków od domów jest taka a nie inna.

      U:Czy planuje się w naszej gminie inne projekty OZE? 

      B:Tak. Dwa parki fotowoltaiczne. W okolicach tak zwanej elektrowni i na końcu ul. Kolejowej. 

      U:W jaki sposób gmina zachęca do korzystania z OZE? 

      B:Na razie nie mamy żadnych programów zachęcających do korzystania z OZE. Mieliśmy kilka spotkań z mieszkańcami odnośnie paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych. Dziś można zakładać właśnie takie kolektory i baterie, gdzie 50 % poniesionych kosztów jest refundowane . Wracając do spotkań, mieszkańcy nie byli zainteresowani , nie składali wniosków. 

      U:Jaka jest rola Unie Europejskiej we wszystkich projektach OZE? 

      B:Bardzo duża. Unia propaguje, szkoli ,ale też i wspomaga finansowo. Wszystkie kierunki OZE są zainspirowane  z państw zachodnich. 

      U: A czy byłaby możliwość założenia energii wodnej np. na Parsęcie

      B:Tak, byłaby taka możliwość. Ja nawet kiedyś  wyraziłem zgodę na budowę takiej farmy, ale wędkarze ją oprotestowali, w skutek czego, wojewoda uchylił decyzję i nie doszło do jej budowy. Choć, najszybciej doszłoby do budowy małej elektrowni za Kościołem, tam gdzie był młyn. Jest tam bardzo ładny strumień wody, ok. 2 m ,ale jest to w prywatnych rękach i osoba prywatna musiałby wydać zgodę. 

      U:Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

      B:Ja również dziękuję. 

      U:Dowidzenia.

      B:Dowidzenia. 

       

                                                          osoby przeprowadzające wywiad:   Kaja Araszewska, Dominika Plata, Justyna Szymborska

       

      http://media.energa.pl/pl/aggregated/148    

     • Mini Mundial 2014

     • W dniu 18.05.2014r.od godziny 10.00 na "Oriku" /k gimnazjum w Gościnie odbędzie się Mini Mundial 2014. Zapraszamy kibiców, dla których przygotowany jest konkurs na najlepsze przebranie. Życzymy wielu sportowych wrażeń.

      Więcej informacji na stronie http://www.minimundial.pl/ 

      Lista drużyn

      klasy III-IV

      1. SP Rymań - EKWADOR
      2. IV ZS Gościno - ARGENTYNA
      3. III ZS Gościno - MEKSYK
      4. SP Robuń Skorpion III - RUMUNIA
      5. I ZS Gościno - SZKOCJA
      6. II ZS Gościno - BRAZYLIA

      klasy V-VI

      1. I ZS Gościno - HONDURAS
      2. SP Robuń Skorpion I - ANGLIA
      3. III ZS Gościno - URUGWAJ
      4. II ZS Gościno - MEKSYK
      5. ZS Siemyśl - EGIPT
      6. SP Robuń Skorpion II - GHANA
     • Ogólnoszkolne Zebranie z Rodzicami

     • Ogólnoszkolne Zebranie z Rodzicami

       

      W dniu 21 maja (środa) 2014 r. o godzinie 16.30, odbędzie się Ogólnoszkolne Zebranie z Rodzicami. Wstępne podsumowanie wyników edukacyjnych i zachowania uczniów.

    • Mistrzostwa Polski Taekwon - do ITF
     • Mistrzostwa Polski Taekwon - do ITF

     • Mistrzostwa Polski Taekwon - do ITF.

       

               W dniu 17 maja 2014 roku w Opolu Lubelskim odbyły się Mistrzostwa  Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF. W tych zawodach najwyższej rangi w Polsce udział wzięło 12 Taekwondoków trenowanych przez Ireneusz Jasińskiego II Dan ITF uzyskując fantastyczne wyniki - 17 medali w poszczególnych konkurencjach: cztery - złote, sześć - srebnych i siedem - brązowych.

      Mistrzostwa Polski Taekwon - do ITF - Obrazek 1

       

      Gościńska Szkoła Taekwon-do zdobyła:

      1. Hubert Maciejczyk:
      • złoto - techniki specjalne,
      • srebro - układy formalne TUL.
      1. Adrian Zaniewicz:
      • złoto - układy formalne TUL,
      • brąz walki touch-kontakt

      3. Kinga Krzyżanowska:

      • złoto - walki light kontakt,
      • złoto techniki specjalne.

      4. Maria Kochelak:

      • srebro - walki light kontakt,
      • srebro techniki specjalne.

      5. Mateusz Pobrotyn: 

      • brąz - techniki specjalne,
      • srebro walki light kontakt.  

      6. Paweł Marcinkiewicz 

      • brąz-walki light kontakt.

      Szkoła Sztuk Walk Taekwon-do ITF Siemyśl   zdobył:

      1. Karina Kania:
      • brąz- techniki  specjalne,
      • brąz układy formalne TUL.
      1. Karol Kalicki:
      • srebro techniki specjalne.

      Szkoła Taekwon-do ITF Dygowo zdobyła:

      1. Bartosz Anielski:
      • srebro - walki llight kontakt,
      • brąz-techniki specjalne.

               Wszystkim zwycięzcom przekazuję wielkie uznanie i gratulacje oraz podziękowanie za piękną walkę i postawę.  W imieniu wszystkich Taekwondoków dziękuje osobom, firmom  dzięki którym zawodnicy mogli pojechać na Mistrzostwa Polski. Urzędowi Miasta Gościno, Urzędowi Gminy Dygowo, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. M. Rataja w Gościnie, Prezesowi firmy Troton w Ząbrowie, firmie Rojan w Ząbrowie, Prezesowi Nordfish Foodmark w Charzynie, Dyrektorowi mBanku Tomaszowi Heciak i Piotrowi Byczkowiak oraz panu Markowi Ćwierz i Sławomirowi Szostak.

       

    • „Szkoła przyjazna środowisku…”
     • „Szkoła przyjazna środowisku…”

     • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościnie do tegorocznych obchodów Dnia Ziemi przygotowali się teoretycznie, plastycznie i praktycznie.

      Działania odbywały się we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu, ZUK w Gościnie, Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Gościnie oraz Nadleśnictwem Gościno .

      Dzieci porządkowały okolice swojego miasta, place przyszkolne, ścieżki rowerowe oraz las i plażę przy Jeziorze Kamienica w Dargocicach. Pisały listy do Ziemi i malowały nasz Świat, przedstawiając w tych formach swoje postanowienia dotyczące dbałości o środowisko  i segregacji odpadów. Skłoniły  ich do tego przemyślenia po sprzątaniu lasu po „pseudo” turystach. Zrozumiały, że wygląd świata zależy w dużej mierze od nich samych. Uczniowie klas czwartych uczestniczyli w niezwykle interesującej wycieczce nad Jezioro Popiel w Rymaniu. Poznali rodzaje lasów i ich mieszkańców. Serdecznie dziękujemy panu Wiesławowi Skowrońskiemu za przepiękną prelekcję, prezentację ptaków,  ich zwyczajów oraz praktyczną naukę rozpoznawania ptasich głosów.

      Zwieńczeniem działań teoretycznych był dwuetapowy konkurs wiedzy przyrodniczo –ekologicznej na poziomie klas IV – VI. Laureatami konkursu zostali:  Julia Buczyk kl. IVa, Gabriela Grzeszczuk kl. Va i Justyna Szymborska kl. VIb.

      Warto było dołożyć starań, bo doceniając zabiegi uczniów o porządek i ład w środowisku na szkolne boisko przewędrował bocian.

                                                                                                                                    Grażyna Ulikowska

     • LipDub 2014

     • LipDub 2014 - Obrazek 1

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      LipDub Szkoły Podstawowej w Gościnie

      "Zachodniopomorskie - Stąd Jesteśmy"

      Nasza szkoła przystąpiła do realizowanego przez Centrum Edukacji  Nauczycieli w Koszalinie II Konkursu Filmowego „STĄD JESTEŚMY”, organizowanego w ramach  projektu „Pomorze Zachodnie – TO  MY!”.

      W filmie uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościnie zapraszają do poznania najbliższych im miejsc i zakątków województwa zachodniopomorskiego. W rytm muzyki z Akademii Pana Kleksa przeprowadzają NAS przez BAJKOWĄ ZACHODNIĄ KRAINĘ, wskazują miejsca charakterystyczne i ciekawe dla naszego regionu. W krótkiej muzycznej historii Pan Kleks oraz jego uczniowie prezentują latarnie morskie w Kołobrzegu, Świnoujściu i Niechorzu. Opowiadają o wypoczynku i pracy nad morzem. Prezentują rzeźby pana Romualda Wiśniewskiego. Reklamują nasz regionalny Ogórek Kołobrzeski p. Elżbiety Kuczmy. Uczestniczą w spotkaniu p. Kuby Wojewódzkiego i jego gościa. Śpiewa dla nas niezapomniany Czesław Niemen. Propagują zdrowy tryb życia i wypoczynek poprzez kąpiel Gościńskich Morsjanów w Jeziorze Kamienica, ukazanie ścieżek rowerowych. Chwalą się naszymi osiągnięciami szachowymi i piłkarskimi. Wspominają o miejscach związanych z oświatą: Politechnice Koszalińskiej oraz Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Uczestniczą w manewrach na Poligonie Drawskim. Praca nad realizacją lipdub-u wymagała dużego nakładu pracy i przygotowań ale przede wszystkim była wspaniałym spotkaniem z przygodą i zabawą. Zapraszamy do obejrzenia efektu naszej pracy na stronie internetowej.

      http://vimeo.com/87930934

      Scenariusz i reżyseria

      Paweł Grążawski

      Joanna Dylawerska

      Zdjęcia LipDub

      Marcin Pawlak Dom Kultury w Gościnie

      Zdjęcia DOKUMENT  LipDub

      Zygmunt Piznal

      Montaż making-of

      Marcin Pawlak Dom Kultury w Gościnie

      Joanna Dylawerska

      Marlena Fidos

       

      Szczególne podziękowania za wszelką pomoc w realizacji projektu panu Pawłowi Grążawskiemu i panu Marcinowi Pawlakowi (Dom Kultury w Gościnie).

      Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu pani Elżbiecie Kuczma, panu Romualdowi Wiśniewskiemu i pani Ewie Walerych.

      Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i udział w realizacji projektu uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.