• W dniu Waszego Święta ....

     • Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie !!!

      W dniu Waszego Święta, proszę przyjmijcie od Nas najlepsze życzenia. Życzymy Wam zdrowia, życzymy mnóstwo radości a jednocześnie oświadczamy, że wyłącznie z Wami Kochani Świat ma właściwy wymiar i kształt. Dziękujemy, że jesteście bo jesteście niezwykle ważni i szczególni.

      Miłego dnia i prawdziwego świętowania !!!

     • Nauka po feriach – znamy szczegóły!!!

     • Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół, natomiast uczniowie klas wyższych będą kontynuować nauczanie zdalne poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. W dalszym ciągu dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową.

      Nauka zdalna na terenie szkoły

      Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą mogli uczestniczyć w zajęciach w budynku szkoły – stacjonarnych lub zdalnych (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych).

      Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

      Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas 1-3.

      Konsultacje dla zdających egzaminy

      Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 5 osób).

      Konkursy, olimpiady, turnieje

      W szkołach mogą odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

      Szkolenie sportowe

      W szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego istnieje możliwość realizacji szkolenia sportowego w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia.

      Nauka w szkołach i placówkach specjalnych

      Od 18 do 31. stycznia br. do szkoły wracają uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, również szkół specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

      Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć w zakresie dotyczącym klas 4-8, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

      Ograniczenie funkcjonowania nie będzie dotyczyło szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.      Źródło:

      • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      • www.gov.pl
     • Najmłodsze dzieci wracają do szkół!!!


     • Od 18 stycznia br. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do szkół.                                                    Starsi uczniowie będą kontynuować naukę w trybie zdalnym.                                                                           


      Nauka zdalna dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych zostaje przedłużona do 31 stycznia br.Nauczanie stacjonarne najmłodszych uczniów będzie się odbywać w reżimie sanitarnym - wytyczne MEiN, MZ i GIS – pobierz tutaj.

      ​​​​​​​Źródło:

      • Konferencja prasowa Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia z dn. 11.01.2021 r.
     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ w Przedszkolu

     • Szanowni Rodzice !

      Ze względu na potwierdzony przypadek Covid -19 u pracownika przedszkola oraz bezpieczeństwo dzieci przedszkole za zgodą organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kołobrzegu zostaje zamknięta w dniach od 7 do 11 grudnia 2020 r. (wlacznie).

      Rodzicom, którzy będą potrzebowali zaświadczenia o zamknięciu placówki możemy wystawić zaświadczenie. W tej sprawie prosimy o kontakt e-mailowy:

      dyrektor@zs-spgoscino.pl

      lub sekretariat@zs-spgoscino.pl

       

                                                                                      Dyrektor Przedszkola Marlena Fidos

     • Dofinansowanie w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA”

     • Gmina  Gościno otrzymała informację o przyznaniu grantu w wysokości  62 485,08 zł w ramach projektu  „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

      Grantodawcą  jest Województwo Zachodniopomorskie - Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
      Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA”  przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez  łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt 1-3 oraz 7 – 8 ustawy Prawo Oświatowe.
      Przyznany grant gmina Gościno przeznaczy na zakup wskazanych we wniosku o dofinansowanie  środków ochrony osobistej typu rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice, kombinezony, fartuchy, a także środki i sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji m.in. mopy parowe, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, dozowniki do płynów dezynfekcyjnych, generatory ozonu, pleksę ochronną, termometry,  papierowe ręczniki. Zakupiony sprzęt i środki przekazane zostaną do: 

      1. Zespołu Szkół w Gościnie w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. majora Henryka Sucharskiego   oraz  Przedszkole  z  Oddziałami Integracyjnymi.

      2. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Robuniu.

      Realizacja projektu przewidziana jest do końca listopada br.

     • Organizacja pracy szkoły od 26 października 2020 r.

     • Dzień dobry !!!
      Szanowni Państwo w związku z dzisiejszymi informacjami przekazanymi przez Premiera Mateusza Morawieckiego, zawiadamiam że uczniowie z klas IV - VIII przechodzą na tryb pracy zdalnej. 

      Organizacja pracy szkoły od 26 października 2020 r.: 
      1. dla całej szkoły w dniach 26-27 października 2020 r. ustalone są dni dodatkowo wolne. Dla dzieci, które nie będą miały opieki będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze. 
      2. od środy klasy I - III pracują stacjonarnie zgodnie z planem. 
      3. od środy klasy IV - VIII pracują w trybie zdalnym. 


      Do Rodziców klas IV - VIII, zwracam się z prośbą o przygotowanie dzieci do pracy zdalnej:
      1. przygotowanie komputera, 
      2. sprawdzenie dostępu na kontach uczniowskich w librusie i Ofiice 365 (w tym Teams).

      3. zajęcia dla klas IV - VIII będą odbywały się od środy zgodnie z planem zajęć. 

      Wszelkie informacje, będę Państwu przekazywała poprzez wiadomości na librusie. 

      Mam nadzieję, że wkrótce wrócimy do pracy w trybie stacjonarnym. Życzę zdrowia Marlena Fidos 
       

     • INAUGURACJA roku szkolnego 2020/2021

     •  

      Drogie Dzieci i szanowni Rodzice!

      Dnia 1 września 2020 r. zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 o godzinie 10.00. Spotkania uczniów odbędą się w obu budynkach wyłącznie z wychowawcą w klasie.

      Na uczniów klas pierwszych na ulicy Kościuszki 5 wychowawcy będą czekać na placu szkolnym (wejście dla rodziców i dzieci od strony bramy) a następnie razem z wychowawcą udadzą się do szkoły.

      Spotkanie będzie trwało do 45 minut. Świetlica szkolna w tym dniu będzie działała w obydwu budynkach w godzinach od 9.30 do odwozu dzieci (ok.11.00)

      WAŻNE!!!

      1. Na teren budynków szkolnych wchodzą wyłącznie uczniowie.
      2. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
      3. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego.
      4. Uczniów klas IV – VIII na terenie szkoły obowiązuje maseczka bądź przyłbica.

       

      Wykaz przydzielonych sal:

      ul. Kościuszki 5                                      

      sala 25 – klasa 1a                                        

      sala 22 – klasa 1b                                                                         

      sala 23 – klasa 2a                                                                         

      sala 26 – klasa 2b                                        

      sala 18 – klasa 3a                                     

      sala 21 – klasa 3b                                     

       

      ul. Grunwaldzka 14   

      klasa 4a – sala nr 22

      klasa 5a – sala nr 38                                                   

      klasa 5b – sala nr 37

      klasa 6a – sala nr 24

      klasa 6b – sala nr 21

      klasa 7a – sala nr 40         

      klasa 7b – sala nr 39                                                           

      klasa 8a – sala nr 20

      klasa 8b – sala nr 23                                                                    

       

      Uwaga, wracamy do naszego transportu gminnego.

      Godziny przywozu:

      p. Mieczysław Madejski

      Ołużna Kolonia - godz. 8:45

      Ołużna Centrum - godz.8:50

      Ząbrowo - godz. 9:00

      Lubkowice - godz. 9:05

      Jarogniew - godz. 9:10

      Mołtowo - godz. 9:20

      Pławęcino - godz. 9:35

      Kamica - godz. 9:40

       

      p. Sylwester Koszel

      Karkowo - godz. 9:40

      Myślino - godz. 9:45

      Gościno Dwór - godz. 9:50

       

                                                                                                                               Zapraszamy !!!

     • WYPRAWKA PIERWSZAKA

     •  

      Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej

      - zeszyty 16 kartkowe w kratkę (matematyka) i w cienkie linie (czerwone i niebieskie) (edukacja polonistyczna) oraz zeszyt do religii i języka angielskiego

      - piórnik a w nim tylko:

          - 2-3 ołówki

          - gumkę do ścierania

          - temperówkę z pojemniczkiem

          - dobry klej w sztyfcie 

          - nożyczki z zaokrąglonymi końcami

          - linijkę z widoczną podziałką

          - kredki w drewnianej oprawie (podstawowe kolory - maksymalnie 12 sztuk)

       

      - tekturowa teczka z rączką a w niej:

         - blok rysunkowy A4 biały oraz kolorowy

         - blok techniczyny A4 biały oraz kolorowy

         - wycinanka zwykła ( dodatkowo można dołączyć samoprzylepną)

         - farby plakatowe 12 kolorów

         - pędzle w 3 rozmiarach

         - tubka kleju "magik" (płynnego)

         - plastelina

      Teczka będzie przechowywana w klasie, uczniowie będą korzystali z jej zawartości podczas zajęć, można umieścić w niej również inne przybory (mazaki, pastele, kredki świecowe, brokatowe lub błyszczące papiery oraz wszystko, co uznacie Pństwo za niezbędne dla Waszego dziecka), zależy nam aby te materiały nie obciżały tornistrów dzieci.

       

      - strój gimnastyczny + worek ( ze względów praktycznych najlepiej sprawdzają się ciemne, krótkie spodenki oraz biała, bawełniana koszulka z krótkim rękawem)

       

      - obuwie zastępcze (wygodne, koniecznie z białą lub jasną podeszwą)

      - smycz lub inna zawieszka do klucza

      Dobra rada: Worek ze strojem gimnastycznym, tornister, bloki i inne rzeczy należy obowiązkowo podpisać (nożyczki, kredki i gumkę również!). Nowa sytuacja, emocje, obowiązki, mogą sprawić, że pierwszoklasista (choć nie tylko) może zapomnieć, które rzeczy są jego lub pomylić podobne przedmioty.