Nawigacja

Wiadomości

 • Radosne PRZEDSZKOLAKI w Gościnie - nabór dla 3-4 -latków!

  27.07.2017

  Gmina Gościno

  Ogłasza nabór dzieci do projektu:  
  „Radosne przedszkolaki w Gościnie”

   

  Utworzenie dodatkowych 25 miejsc przedszkolnych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie,
  ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno

  Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat:

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  Zajęcia logopedyczne

  Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – gimnastyka korekcyjna

  Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne

   

  Dofinansowanie projektu z UE: 474 108,17 pln

   

  Więcej informacji:

  Urząd Miejski w Gościnie, tel. 94 35 13 376 lub osobiście w pokoju nr 13.

  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie, tel. 94 35 12 156
  lub osobiście w sekretariacie Przedszkola.

   

     Projekt pn. "Radosne przedszkolaki w Gościnie” współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Umowa

  Nr RPZP.08.04.00-32-K005/16-00

                                 www.mapadotacji.gov.pl

  Do pobrania: 

  Regulamin_projektu.doc

  Regulamin_rekrutacji.pdf

  Deklaracaja_uczestnictwa__w_projekcie_-_dziecko.pdf

  Formularz_zgloszeniowy_dziecko.doc

  Karta_zgloszenia_dziecka.doc

  OSWIADCZENIE_dziecko_-_wzor_UOD.docx

  U_M_O_W_A_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

   

 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2017)2018

 • "Jak nie czytam jak czytam"

  02.06.2017

              31 maja 2017 r. uczniowie naszej szkoły wraz z gimnazjalistami włączyli się w ogólnopolską akcję "Jak nie czytam jak czytam". Działanie ma na celu promocję czytelnictwa oraz pokazanie, że młodzi czytają więcej, niż dorośli. Na hali sportowej gimnazjum odbyło się bicie zeszłorocznego rekordu w czytaniu książek w jednym momencie. Z okazji 110 rocznicy urodzin słynnej szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren, pani Wanda Milas - inspektor do spraw oświaty w Urzędzie Miasta oraz Pani Renata Maksymiuk - bibliotekarka z Biblioteki Publicznej przeczytały fragmenty "Fizi Pończoszanki", a Paulina Bohdan - nasza absolwentka,  przedstawiła sylwetkę autorki. Akcję uświetniły dwie osoby w stroju Pippi: Ala Stec z klasy IIc i jej mama - Pani Wioletta.

 • "Czas na zdrowie"

  "Czas na zdrowie" – to  ogólnopolski projekt edukacyjny, w którym uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi.

             Ideą organizacji „Czasu na zdrowie” jest upowszechnienie w jak najszerszych kręgach wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.
          Wiedza zdobyta w czasie realizacji projektu nt. zasad funkcjonowania organizmu pozwoli na dokonywanie świadomych wyborów służących zdrowiu. Towarzyszące wydarzeniu filmy edukacyjne przygotowane na Festyn pt. „Śmietnik w mojej głowie” mówią o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie i sposobach ich przełamania w lekki i zabawny sposób, co pozwala na zrozumienie problematyki przez widzów.


   Zadania do wykonania w ramach projektu "Czas na zdrowie"

  Projekt prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. 
  Składa się z dwóch etapów: 

  • ROZGRZEWKA – polega na powołaniu 10 - osobowych zespołów uczestników, którzy po zdobyciu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego mają za zadanie wypromować ją wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej. W pierwszym etapie uczestnicy przygotowują scenariusz planowanego Festynu Zdrowia – m.in. zdobywają wolontariuszy (uczniów, rodziców, nauczycieli) do pomocy, szykują się do promocji wydarzenia w społeczności lokalnej. 
  • FESTYN ZDROWIA - polega na organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości. Celem jest praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy tj. przygotowanie  i degustacja potraw wykonanych z produktów ekologicznych i regionalnych. Uzupełnieniem tych działań jest organizacja wspólnych zabaw ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy muzyce i własnych kompozycjach piosenek prozdrowotnych. Rodzice również szykują dla dzieci niespodziankę!

      

  Festyn Zdrowia w naszej szkole odbędzie się 1 czerwca 2017roku i połączony będzie z obchodami Dnia Dziecka.

  Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci, rodziców i mieszkańców.

 • Małolat zwycięzcą Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatralnych

             Zespół teatralny "Małolat" pracował w tym roku szkolnym nad adaptacją tekstów Zofii Kaliskiej i przygotował spektakl pt. "Królewna Maruda". Sztuka została zgłoszona na Powiatowy Przegląd Teatrów Amatorskich, który odbył się dnia 27 kwietnia 2017 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. Komisja pod przewodnictwem Pani Anny  Steczkiewicz wysoko oceniła dobór repertuaru i realizację sceniczną. Ze szczególnym uznaniem spotkało się opracowanie muzyczne - śpiew młodych aktorów i pełne ekspresji układy choreograficzne. Grupa, z rąk Pani Anny Mieczkowskiej, członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego otrzymała pierwszą nagrodę i tytuł Laureata w kategorii Teatrów Dziecięcych. Tym samym zespół awansował do kolejnego etapu konkursu.

              Dnia 12 maja br. "Małolat" prezentował spektakl w finale wojewódzkim, organizowanym prze Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, a odbywającym się we wnętrzach zamku świdwińskiego. Tam zmierzył się z dziesięcioma zespołami - zwycięzcami przeglądów powiatowych z całego województwa zachodniopomorskiego. Grupa odniosła wielki sukces i kolejny raz uzyskała tytuł Laureata! Jury w składzie: Iwona Korab - Kowalska, Katarzyna Sygitowicz - Sierosławska i Maciej Sierosławski uhonorowało opracowanie dramaturgiczne i reżyserię spektaklu. Podkreślono brawurową i energetyczną grę młodych wykonawców. Po raz kolejny doceniono stronę muzyczną przedstawienia.

              Tego samego dnia grupa przedstawiła spektakl na X Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Marynki" w Trzebiatowie, także i tam zdobyła tytuł Laureata, a uczennica Joanna Bohdan została wyróżniona Indywidualną Nagrodą Aktorską.

              Autorami sukcesu i zdobywcami wymienionych laurów są członkowie szkolnego koła teatralnego: Zofia Koziak, Joanna Bohdan, Oliwia Dondaj, Julia Wilk, Amelia Jasiak, Weronika Rudnik, Miłosz Kawka, Oliwia Kindermann, Wiktoria Olesiak, Ilona Kisiel. 

 • Święto Szkoły

       7 maja 1975 rok jest to pamiętna data w historii naszej placówki. W ten dzień nadano szkole imię majora Henryka Sucharskiego oraz sztandar. W poniedziałek 8 maja br. Zespół Szkół w Gościnie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi obchodziła 42 rocznicę tej uroczystości. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza św. w intencji całej społeczności szkolnej, montaż poezji i pieśni związany z II wojną światową oraz apel poległych na Westerplatte żołnierzy i zmarłych później ich dowódców. Złożono kwiaty i znicze pod pamiątkową tablicą.

      Aby wprowadzić w tematykę związaną z walkami żołnierzy polskich podczas II wojny światowej na kilka dni wcześniej, w każdej klasie w ramach akcji "Czytanie na trawie" zostały przedstawione fragmenty literatury wojennej.

   

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • 49. Regionalny Turniej Recytatorski "Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne"

  eliminacje szkolne - 26 kwietnia 2017 r.

              Do konkursu przystąpiło 29 uczniów w dwóch kategoriach: "Ptasząt" - klasy I-III oraz "Ptaszków" - klasy IV - VI. Dzieci recytowały po jednym przygotowanym utworze. Komisja w składzie: Renata Maksymiuk, Zofia Perlińska, Ewa Kozyra wyłoniła laureatów, którzy wezmą udział w kolejnym etapie - gminnym.

              Oto wyniki szkolnego konkursu:

  Ptaszęta:

  I miejsce - Jasiak Amelia

  II miejsce - Olesiak Wiktoria

  III miejsce - Kindermann Oliwia

  wyróżnienia zdobyły: Stokowska Hanna, Dławichowska Amelia i Kwiatkowski Szymon

  Ptaszki:

  I miejsce - Bieńko Jagoda

  II miejsce - Wach Alicja

  III miejsce - Koziak Zofia

  wyróżnienie: Kamińska Julia, Aleksiuk Maria

  Komisja również zakwalifikowała do kolejnego etapu Bohdan Joannę.

              Wszystkim dzieciom biorącym udział dziękujemy, a nagrodzonym składamy gratulacje.

  eliminacje gminne

              10 maja o godz. 9.30 w Domu Kultury odbył się gminny szczebel eliminacji konkursu. Dzieci z SP w Robuniu, Gimnazjum w Gościnie i SP w Gościnie prezentowały wybrane utwory poetyckie przed komisją w składzie: Bogumiła Szczęśniak, Maria Szcząchor, Zofia Perlińska.  Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, w trzech kategoriach,  wytypowano najlepszych deklamatorów do kolejnego stopnia eliminacji. Werdykt komisji był następujący:

  w kategorii "Ptaszęta":

  Jasiak Amelia, Dławichowska Amelia kwalifikacje do powiatu,

  wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Olesiak Wiktoria, Kindermann Oliwia, Stokowska Hanna.

  W kategorii "Ptaszki":

  Bohdan Joanna, Koziak Zofia,

  wyróżnienia: Wach Alicja, Kamińska Julia, Aleksiuk Maria, Bieńko Jagoda.

              Ze względu na nałożenie terminu kolejnego etapu konkursu z terminem Wojewódzkich Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatralnych, w Kołobrzegu na powiatowych eliminacjach naszą gminę będą reprezentować: Wach Alicja, Kamińska Julia oraz Stokowska Hanna i Dławichowska Amelia.

  eliminacje powiatowe

              12 maja 2017r. w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu prezentowali swoje umiejętności recytatorzy z całego powiatu. Nasi reprezentanci wywalczyli w kategorii "Ptasząt": III miejsce - Hanna Stokowska oraz  wyróżnienie I stopnia Amelia Dławichowska. Dziewczęta z grupy "Ptaszków" otrzymały dyplomy za udział.

 • Magiczne podróże po literaturze

        Dnia 6 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu odbył się konkurs czytelniczy dla klas trzecich  "Magiczne podróże po literaturze". Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa, wzbogacanie wiedzy o książce, kształcenie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy IIIa,b,c: Amelia Jasiak, Małgorzata Banasiak i Maria Gul. Osiem konkurencji  w formie pytań, testów, puzzli, cytatów, rebusów dotyczyło znajomości treści książek  i  słownictwa związanego z książką i biblioteką.  Dziewczynki zdobyły trzecie miejsce i otrzymały nagrody rzeczowe.

       Serdecznie gratulujemy!

 • Trwaja zapisy dzieci do przedszkola i pierwszej klasy szkoły podstawowej !!!

  06.03.2017

  SZANOWNI RODZICE !!!

  Dyrekcja ZESPOŁU SZKÓŁ W GOŚCINIE

  informuje, że

  WNIOSKI O PRZYJĘCIE  DZIECKA

  DO PRZEDSZKOLA oraz klasy pierwsze SZKOŁY PODSTAWOWOWEJ

  na rok szkolny 2017/2018 można pobrać oraz składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Gościnie, ul. T. Kościuszki 5,

    w terminie od 9 marca  do 24 marca 2017 r.

  ZS_w_goscinie_-_WNIOSEK_DO_PRZEDSZKOLA_2017.pdf

  ZS_-_SP_w_Goscinie_-_WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly_w_roku_szkolnym_2017)2018.pdf

   

   

   

 • Przyjęcie w poczet czytelników uczniów klas pierwszych

              W dniu 9 lutego 2017 roku dzieci z klas pierwszych uczestniczyły w zabawie dydaktycznej przygotowanej przez starsze koleżanki, które wcieliły się w postaci z bajek. Uroczystość odbyła się z okazji pasowania pierwszaków na czytelników biblioteki szkolnej.

              Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jakie książki w swoich zbiorach posiada biblioteka, w jaki sposób należy wypożyczać, czym się różni biblioteka od księgarni, poznali regulamin, odpowiadali na zagadki.

  Książki wyraziły kilka próśb do młodych czytelników:

  • Nie pisz i nie rysuj tuszem na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta.
  • Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki.
  • Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać.
  • Nie czytaj, gdy jadasz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.

  Zwieńczeniem spotkania było uroczyste ślubowanie:

  My uczniowie pierwszej klasy, uroczyście przyrzekamy,

  że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy.

  wskazówek, i rad książek będziemy słuchać z uwagą.

  Obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą!

  Przyrzekamy!

              Dzieci otrzymały okolicznościowe zakładki, prośby książki do każdego czytelnika oraz list do rodziców z informacją o korzyściach z codziennego czytania.

   

 • Sieci@ki z robotami cz. 1

  W dniu 7 lutego 2017 r odbyły się w naszej szkole mega obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

  Na tę specjalną okazję została również napisana bajka pt "Wypalona Dziuńka", czyli bajka, która skończyła się nie tak jak powinna.

  Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno. Bardzo, bardzo daleko stąd, a może niedaleko mieszkała przecudnej urody dziewczyna. Wszyscy nazywali ją Dziuńka, dlatego że ciągle "dziubała" w ogrodzie. Spędzała tam bardzo dużo czasu, uwielbiała pielęgnować kwiaty, a ich zapach roznosił się po całej okolicy. Włosy jej były długi i kruczoczarne. Oczy jak dwa rozpalone węgielki świeciły blaskiem najjaśniejszych gwiazd. Miała dużo przyjaciół i razem zjedli prawie beczkę soli pokonując różne przeciwności losu. Przeżyli również niebezpieczne przygody i robili sobie nawzajem zaskakujące psikusy.

  Pewnego dnia Dziuńka dostała od rodziców komputer i od tej chwili wszystko zaczynało się zmieniać. Bardzo się ucieszyła, bo słyszała o tym wynalazku ciekawe opowieści.

  ZAKOŃCZENIE I

  Zaczęła w komputerze przeglądać różne strony internetowe, głównie o tym jak dbać o ogrody. Coraz częściej jednak spędzała czas na portalach społecznościowych i  grając w gry, a to w "Lolka", a to w "Wirtual Farmers", czy "Kaltik". Ciągle robiła zdjęcia z rybim dziobem przed lustrem, bo i wstawiała do Neta bo taka dziwna moda nastała u wirtualnych znajomych. Dostawała od nich mnóstwo lajków, ale nigdy nie poznała ich w świecie rzeczywistym. Alergoni wciągnęło ją tak bardzo, że godzinami oglądała  przeróżne produkty porównując ich ceny.

  Zaniedbała ogród, w którym kwiaty szybko zdziczały i z przyjaciółmi przestała się spotykać. W szkole była nieprzytomna i coraz częściej nieprzygotowana. Marzenie o studiach z architektury krajobrazu stawało się coraz bardziej odległe. Dziuńka musiała także obciąć włosy, stały się bowiem kruche i matowe. Oczy straciły swój blask, zmieniając się w bagienne błoto. Tak minęło Dziuńce 15 lat...

  Studiów nie skończyła. Nie założyła rodziny i nie zrobiła wielu innych rzeczy, które powinna zrobić w dorastającym życiu. Pewnego pochmurnego dnia jej życie zgasło jak wypalona świeczka.

  Czy historia Dziuńki musiała się tak skończyć? Nie bądź jak Dziuńka! Bądź sobą i spełniaj swoje marzenia!

  Edyta Bieńko

   

 • Sieciaki z robotami i szachami cz. 2

  Sprawozdanie z realizacji działań obchodów

  Dnia Bezpiecznego Internetu ph. "Sieciaki z robotami i szachami",

   które odbyły się w dniach od 1 do 7 lutego 2017roku

  Celem podjętych działań było:

  - podniesienie świadomości uczniów na temat występujących zagrożeń w Internecie,

  - poznanie zasad korzystania z Internetu, specjalnie napisana bajka pt. "Wypalona Dziuńka"

  - kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z informacji,

  - zrozumienie dokonywania wyboru zamieszczonych informacji w sieci i sposób wykorzystania ich w praktyce,

  - rozbudzanie potrzeb edukacyjnych na temat Internetu, funkcji i zasad działania drukarki 3D, poznania projektu "Kołobrzeg 3D", poznania zasad działania robotów, ozobotów, m-botów, robo - kids, poznania zasad programowania w Minecraft Edu, demonstracja zasad działania robota K-2 z firmy TROBOT,

  - zachęcenie do tworzenia prac plastycznych

  W ramach DBI zostały przeprowadzone  lekcje zajęć komputerowych i godzin wychowawczych w klasach I-VI. Zajęcia edukacyjne odbyły się według scenariuszy umieszczonych na stronie www.sieciaki.pl  i z wykorzystaniem materiałów multimedialnych pobranych ze strony www.dbi.pl. Przeprowadzony został cykl pogadanek ph. „Bezpieczeństwo w Internecie” oraz dotyczących uzależnienia od gier komputerowych i czasu spędzanego przed komputerem. Uwzględnione zostały opisy gier komputerowych, w jakie młodzież szkolna lubi grać, ponieważ okazało się, iż jest to ich główna rozrywka.

  Uczniowie klasy Vb wykonali gazetkę tematyczną w sali komputerowej i na hollu szkolnym. Wcześniej uczestniczyli w spotkaniu w bibliotece szkolnej nt. "Dzień Bezpiecznego Internetu" w celu zebrania potrzebnych materiałów.

  Z okazji DBI 2017 rodzice zostali poinformowani o zagrożeniach, jakie można spotkać w sieci, jak pomóc swojemu dziecku, gdy stanie się ofiarą cyberprzemocy, oraz jak uwrażliwić swoje dziecko, aby nie stało się sprawcą takiej przemocy. Podano również informacje na temat: gdzie należy szukać pomocy, gdy spotkamy się z takim problemem. Każde dziecko otrzymało zakładkę do książki z czterema zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

  Odbyły się projekcje filmu dotyczące polityki prywatności podczas korzystania z profilów społecznościowych - dla klas V i VI. Największe wrażenie na wszystkich zrobiła projekcja filmu "Wyloguj się do życia" (do 6 minuty) oraz bajka pt. "Wypalona Dziuńka". Rzeźba "Dziuńki" przywiązanej kajdankami do komputera wywołała u uczniów przeróżne odczucia. Ich wrażliwość okazała się niezwykle wielka zasiewając ziarno niepokoju. W dniu 7 lutego prelekcje z nami prowadzili również Pan Jacek Kawałek i Pan Norbert Frańczuk z Zespołu Szkół nr 1 w Kołobrzegu, najlepszego technikum zawodowego w województwie. Wielu uczniów bowiem zastanawia się do jakiej szkoły pójdzie i jaką wybierze drogę zawodową. Dzięki tej współpracy przyglądaliśmy się jak pracuje drukarka 3D i jak przygotowuje się projekty 3D. Uczniowie klas 4-6 programowali ozoboty i pisali skrypty  w Minecraft Edu. W Scratchu pisaliśmy programy dla pozostałych robotów.

  Młodszym dzieciom i przedszkolakom bardzo podobały się kreskówki o przygodach AjPi , Spociaka, Netki i NetRobiego oraz Owiec w sieci, które podczas apeli były dla nich wyświetlane. W trosce nie tylko o zdrowie psychiczne ale również fizyczne każde z dzieci otrzymało jabłko jako symbol "haka na raka". Bowiem jak mówi przysłowie "Jedno jabłuszko zjadane codziennie trzyma lekarza z dala ode mnie."

  W pracowni zostały przygotowane materiały plastyczne – farby, pędzle, papiery kolorowe, plakaty informacyjne o sieciakowych zasadach. Uczniowie klas 1-3  opracowali projekty gazetek "Zasady Korzystania z Internetu"  9. prac z zostało nagrodzonych i wyróżnionych.

  Turniej szachowy w kategorii klas I - III wygrał Kołodziejski Franciszek, II miejsce zajął Kacper Sondej a III Kornelia Rojek. W klasach IV - VI zwyciężyła Natalia Kamińska przed Alicją Wach i Aleksandrem Nowakiem. Szachusie w swojej edukacji wykorzystują wiele aplikacji komputerowych i na urządzenia mobilne. Wspólnie z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Angeliką Kleist i Panią Sylwią Waluszko przygotowaliśmy drobne upominki plastyczne, dyplomy i puchary dla najlepszych sieciaków. Działaniom tym wsparcia rzeczowego udzielili Pan Waldemar Łoś, Pani Ewa Walerych, Pani Stanisława Grabia i Pani Krystyna Styczyńska, za co bardzo serdecznie Im dziękuję.

  Uzyskane efekty działania:

  - zwiększenie świadomości z bezpiecznego korzystania z Internetu

  - nabycie umiejętności świadomego wyszukiwania informacji

  - poszukiwanie rozwiązań dla określonych zadań

  - kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości

  - lepsze przygotowania młodzieży do dalszego etapu kształcenia

  - wyzwolenie chęci zdobywania wiedzy i rywalizacji

  - satysfakcja z wykonanej pracy także przez dzieci

  - aktywne uczestnictwo wszystkich uczniów

  Edyta Bieńko

   

 • 5 Grand Prix w Kołobrzegu

  Młodzi szachiści 5.02.2017 roku rozegrali kolejny turniej z cyklu GP dla Szkół Podstawowych. Była to już 5 edycja. Wygrała Jagoda Bieńko z kompletem punktów. Natalia Kamińska była 4 a Dominik Woźniak 6. Miłosz Drzewiecki tym razem bez formy uplasował się na10 miejscu, Pozostali reprezentaci to Alicja Wach, Kacper Sondej, Aleksander Nowak oraz Maks Groński.

  Edyta Bieńko

 • Konkurs czytelniczy

           23 stycznia 2017r. w klasach trzecich odbył się kolejny w tym roku szkolnym konkurs ze znajomości treści lektury. Uczniowie popisywali się znajomością książki M. Jaworczakowej "Oto jest Kasia".  Do etapu międzyklasowego zakwalifikowali się uczniowie:

  z klasy IIIa Siwek Natalia, Kwiatkowski Szymon, Dudek Jakub

  z IIIb Olesiak Wiktoria, Kania Dominika, Kindermann Wiktoria

  z IIIc Gul Maria, Ratajczak Nikola, Bogacz Natalia.

           Po kilku seriach pytań komisja ogłosiła zwycięzcę, którą  została Dominika Kania, drugie miejsce wywalczyli Oliwia Kindermann i  Jakub Dudek, natomiast trzecie zdobyła Natalia Siwek.

           Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody.

   

 • 4 Turniej GP w Kołobrzegu wygrany przez Milosza

  21 stycznia walczyliśmy w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta w Kołobrzegu w kolejnym 4 Turnieju Grand Prix Szkół Podstawowych. Turniej wygrał Miłosz Drzewiecki zdobywając 5,5 pkt na 6 możliwych, Jagoda Bieńko zajęła 4 miejsce. Ważne punkty dla naszej szkoły zdobyli również Aleksander Nowak, Kacper Sondej, Jakub Dudek i Maksymilian Groński.

  Edyta Bieńko

 • Noworoczne turnieje szachowe

  AKSz Hetman Politechnika Koszalińska zorganizowala z końcem stycznia dwa turnieje w szachach szybkich. Sobotni turniej 28 stycznia przeznaczony byl dla dzieci ze Szkół Podstawowych oraz Przedszkolaków. Natomiast niedzielne zmagania 29 stycznia odbyły się w formule OPEN zgłoszonym do oceny rankingowej FIDE.

  W sobotę nasz klub reprezentowali: Jagoda Bieńko, która zajęła 2 miejsce do lat 13, Jakub Dudek zajął 2 miejsce do lat 10 oraz Natalia Kamińska.

  W niedzielnych zmaganiach walczyli Jagoda Bieńko zdobywając 20pkt ELO, Miłosz Drzewiecki i Jakub Dudek. Dziękujemy Panu Robertowi Drzewieckiemu za transport Szachusiów.

  Edyta Bieńko

 • WOŚP z szachami

  Tradycyjnie  już Miłosz Drzewiecki zagral z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem w gościnnych progach Zespołu Szkół w Drzonowie rywalizowało 30 zawodników.

  Zasilili konto fundacji kwotą 435,00 PLN, ale szachiści równie chętnie dodatkowo zasilali puszki korzystając z kawiarenki i innych atrakcji, które w tym dniu zapewnione były w szkole w Drzonowie.
   Ze sportowej strony turniej wygrał z dorobkiem 6 punktów  z 7 partii junior Solnego Grzybowo – Maciej Wącior.Drugie miejsce zajęła z wynikiem 5,5 punktu Julia Antolak z Solnego, a trzeci był senior kołobrzeskich szachówLeon Bręgoszewski.
  Klasyfikację dla lat 8 wygrał Jakub Chudyk z Solnego Grzybowo, przed koleżanką klubową Hanią Arabas iAdamem Garwolińskim z Dygowa.
  Wśród juniorów do lat 15 najlepszym okazał się  Miłosz Drzewiecki  UKS Refleks Gościno, przed Miłoszem Rogalą  i Krzysztofem Kabacińskim obaj z Solnego Grzybowo.

  Jagoda Bieńko i Alicja Wach tradycyjnie były wolontariuszkami i do puszki razem ze mną zebrały  ponad 2100zł. Pozostali Szachusie w tym dniu również grali z Orkiestrą WOŚP. Kupowali fanty, ciasta, brali udział w występach artystycznych. Było jak zwykle pozytywnie. Dziękuję Wam za udział i dobra zabawę. 

  Się ma...

  Edyta Bieńko

   

 • Szczęsliwego Nowego Roku !


  Rodzicom, Uczniom, Przyjaciołom oraz wszystkim Pracownikom Szkoły składam życzenia szczęśliwego Nowego Roku. Jest taki dzień, który skłania do refleksji i podsumowań, Rok 2016 dobiega końca, był i minął ale dostarczył nam zapewne 366 pięknych i niepowtarzalnych dni. Zamknijmy go z sympatią. Przed Nami kolejny Rok życzę aby przyniósł nam niezapomnianych wrażeń i osobliwych zdarzeń. Niech dostarczy nam mnóstwo zwykłego szczęścia i zapobiegnie wszelkim troskom.

 • DOWOZY DZIECI do szkoły od 1 stycznia 2017 r.

  21.12.2016

  SZANOWNI Rodzice, Uczniowie ...

  Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegają godziny przywozu dzieci do szkoły. Godziny odwozu pozostają bez zmian. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram dowozów !

   

  HARMONOGRAM_DOWOZOW__od_1_STYCZNIA_2017r..pdf

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół w Gościnie - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. T. Kościuszki 5
  78-120 Gościno

  e-mail: sekretariat@spgoscino.pl
 • Fax 94 35 12 156

Galeria zdjęć